POWOŁANIE NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W DNIU 21 LIPCA 2020 R.

21 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Pekabex S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Członka Zarządu, Pana Tomasza Seremeta.

Tomasz Seremet jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Bankowej. Ukończył studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz studia podyplomowe na kierunku psychologia zarządzania. Doświadczenie projektowe oraz realizacyjne zdobywał zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach budowlanych. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz certyfikat Chartered Engineer of Engineers Ireland CEng MIEI. W latach 2000-2005 związany z Biurem Inżynierskim Projekta Sp. z o.o., ostatnie stanowisko Dyrektor Zarządzający. Kolejne 5 lat pracował w irlandzkiej firmie Concast Precast Ltd produkującej prefabrykaty jako Manager Biura Projektowego zajmując się projektowaniem i realizacją projektów.

Od 2010 roku związany z Grupą Pekabex, sukcesywnie rozwijał i budował Dział Generalnego Wykonawstwa jako Dyrektor Działu GW oraz Członek Zarządu Pekabex Bet S.A. oraz Pekabex Pref S.A.z