PROCES BUDOWY STAJE SIĘ BARDZIEJ PRZEWIDYWALNY

Kierownik Budowy Etapu I i Projektu Etapu II naszego pierwszego w Polsce, pilotażowego projektu mieszkaniowego Osiedle Ja_Sielska – Wojciech, dzieli się swoimi praktycznymi doświadczeniami i opowiada o tym, na czym polegają różnice pomiędzy budową tradycyjną i budową w nowoczesnej technologii prefabrykacji.

Pracowałeś na budowach realizowanych metodą tradycyjną, różnica jest bardzo duża?

Dostrzec można sporo różnic, wśród których na pierwszy plan, prócz aspektów technicznych, wysuwa się liczba osób zaangażowanych w realizację projektu oraz czas działania budowy w fazie wznoszenia konstrukcji. Do zrealizowania  projektu, w ramach którego wybudowaliśmy 166 mieszkań w technologii prefabrykacji – na budowie tradycyjnej wymagałoby to zaangażowania rozbudowanego zespołu i znacznie więcej czasu.

Podstawowa różnica tkwi jednak w intensywności i zakresie optymalizacji dziennego procesu. W tradycyjnej technologii na etapie wznoszenia konstrukcji żurawie wieżowe od wczesnych godzin porannych są wykorzystywane do rozszalowywania, a następnie ponownego montażu szalunków. W tym czasie na budowie przebywa cały zespół murarzy, zbrojarzy oraz cieśli szalunkowych. Skład osobowy jest dostosowany do wielkości projektu, ilości żurawi i ich możliwości przerobowych. Podstawową zasadą tego procesu jest to, że w tym czasie nie wykonuje się betonowań, które kolidują z pracami żurawia, zaczynają się więc one dopiero po skończeniu i odebraniu prac szalunkowych. Wówczas na budowie pozostaje już tylko kilka niezbędnych osób do obsługi procesu oraz kierownik robót. Takie betonowania trwają niejednokrotnie do późnych godzin nocnych, by szalunki były dostępne do dalszych prac już następnego dnia rano. Jest to możliwe dzięki specjalnym recepturom mieszanki betonowej, której proces wiązania jest stosunkowo krótki.

Wszystko to sprawia, że budowa realizowana w technologii tradycyjnej działa praktycznie na dwie zmiany, co może nastręczać wielu problemów, zwłaszcza w zwartej zabudowie miejskiej – hałas generowany podczas procesu betonowania może być zdecydowanie nazbyt uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Osobiście nierzadko opuszczałem budowę o północy,  po zakończeniu całego procesu, obciążony dodatkowo mandatem za zakłócanie ciszy nocnej.

Na czym polega budowa w technologii nowoczesnej prefabrykacji?

W tym kontekście warto podkreślić, że na budowie realizowanej w technologii prefabrykowanej porównywalną wydajność zapewnić można w ramach procesu ograniczonego do jednej zmiany, przy czym do obsługi transportów, rozładunku i montażu zaangażowanych jest jedynie sześciu do dziewięciu pracowników, wliczając w to kierownika robót. W związku z tym w technologii prefabrykowanej jesteśmy w stanie wykonać konstrukcję dużo szybciej w stosunku do standardowego procesu w technologii tradycyjnej, angażując przy tym znacznie mniejszą liczbę pracowników. Podkreślić jednak należy, że znaczna część pracy odbywa się w fabryce, gdzie elementy są zbrojone, szalowane i betonowane. Na dużą część procesu nie mają zatem wpływu warunki atmosferyczne, co pozwala uniknąć wielu trudności, opóźnień i związanych z nimi kosztów. Najkrócej rzecz ujmując, proces staje się bardziej przewidywalny i, co istotne dla klientów, zastosowanie elementów prefabrykowanych powiększa PUM. Ważna jest też koordynacja prac w celu maksymalnego usprawnienia montażu. Drogi dojazdowe, miejsca rozładunków dla dużych transportów oraz logistyka są tutaj kluczowe. Istotne jest również zabezpieczenie placu budowy w odpowiedniej mocy przyłącze energetyczne, które pozwoli na pracę żurawia wieżowego dostosowanego do potrzeb danego projektu (przykładowo przy realizacji projektu osiedla mieszkaniowego Ja_Sielska w Poznaniu korzystaliśmy z żurawia o udźwigu do 10 ton i wysięgu czterdziestu metrów).

To wszystko sprawia, że organizacja placu budowy jest nieco bardziej skomplikowana niż w technologii tradycyjnej, a  wiele kwestii należy przemyśleć odpowiednio wcześnie. Dodam tutaj, że przy okazji realizacji wspomnianej inwestycji przy ul. Jasielskiej udało nam się proces zoptymalizować na tyle, że montaż jednego piętra budynku o powierzchni czterystu metrów kwadratowych zajął niespełna cztery dni.

Kolejną istotną zaletą nowoczesnej technologii prefabrykowanej jest brak konieczności montażu rusztowań wokół budynków. Izolacja termiczna jest, wraz z elewacją oraz stolarką okienną, montowana w fabryce. Dzięki temu zaraz po wybudowaniu obiektów możemy przystąpić do prac związanych z wykończeniem terenów zewnętrznych, nie musząc czekać na demontaż rusztowań, zwyczajowo blokujących rozpoczęcie tego typu prac przez co najmniej miesiąc. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, w której mamy do wykonania dachy zielone i poszczególne warstwy na stropie hali garażowej.

Opowiedz o tym, jak wygląda zespół realizujący takie projekty. Kto się na niego składa?

Jeśli chodzi o projekty mieszkaniowe, to zasadniczo z mojego doświadczenia wynika, że jeden inżynier powinien być w stanie z odpowiednią jakością i dbałością obsłużyć segment około 60 mieszkań, czuwając zarówno nad konstrukcją, jak i pracami wykończeniowymi oraz zmianami lokatorskimi. Po wykonaniu konstrukcji niezbędna jest nadto osoba, która skoordynuje i skontroluje prace związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. W całym procesie potrzebna jest również dodatkowa osoba do spraw formalnych, w tym m.in. do przyjmowania zmian lokatorskich, zatwierdzania materiałów oraz tworzenia dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej całej inwestycji. Niejednokrotnie Inwestorzy wymagają również obecności na budowie koordynatora ds. BHP. Pracą całego zespołu kieruje kierownik budowy, który jest odpowiedzialny za cały proces realizacji i harmonogram. Nad tym wszystkim czuwa, rzecz jasna, jeszcze kierownik projektu, który odpowiada za budżet i kontraktowanie podwykonawców.

Czego najbardziej się obawiałeś podejmując się takiego wyzwania? Czy twoje obawy się sprawdziły?

Przyznam, że obaw wielu nie miałem, raczej kierowały mną ciekawość i chęć podjęcia nowych wyzwań. Intrygował mnie projekt, który wciąż jest dość nowatorski w skali kraju. Myślę, że po realizacji pierwszego etapu Osiedla Ja_Sielska odczarowaliśmy w Polsce myślenie o wielkiej płycie. Osiedle jest kameralne i ciekawe architektonicznie, pokazaliśmy zatem, że projekt w technologii prefabrykowanej jest atrakcyjny wizualnie. Przyznam szczerze, że zainteresowanie naszą budową w czasie jej realizacji przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Do dziś praktycznie nie ma tygodnia bez kilku zorganizowanych wizyt, czy to przedstawicieli deweloperów i wykonawców, czy to grup studentów z politechnik, którzy z dużym zainteresowaniem zapoznają się z prowadzonymi przez nas pracami. Otrzymujemy dużo pozytywnych informacji zwrotnych i coraz więcej propozycji współpracy od licznych deweloperów, sądzę zatem, że rynek prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał w najbliższym czasie.

Jak się przygotowywałeś – najpierw do roli kierownika budowy w I etapie, a potem kierownika projektu w II etapie?

Moja ścieżka zawodowa jest dość standardowa. Ukończyłem studia na Politechnice Wrocławskiej, na kierunku budownictwo, po czym podjąłem pracę w zawodzie na stanowisku inżyniera budowy. Od 2010 roku, czyli praktycznie od początku mojej kariery zawodowej, jestem zaangażowany w projekty mieszkaniowe. W tym czasie uczestniczyłem w realizacji licznych inwestycji, pracując na różnych stanowiskach, od inżyniera po kierownika budowy. Do 2018 roku realizowałem projekty w technologii tradycyjnej, przez co porównywać mogę technologię prefabrykowaną właśnie do niej. To bezcenne doświadczenie, uczące między innymi samodyscypliny, zdolności do improwizacji, współpracy, cierpliwości, a nade wszystko korzystania również z wiedzy i doświadczenia innych. W obszar technologii prefabrykowanej wchodziłem przede wszystkim z ciekawością, zakładając, że wiele moich dotychczasowych doświadczeń może się okazać przydatnych, a jednocześnie ze świadomością, że wiele będę się musiał nauczyć.

Dziękujemy za rozmowę i wszystkich zainteresowanych szczegółami współpracy w zakresie budowy osiedli w technologii modułowej zachęcamy do kontaktu!