fbpx

Publikacja wyników finansowych Grupy Pekabex za 2019 rok

List Prezesa Pekabex S.A.

W imieniu całego Zarządu Grupy Pekabex mam przyjemność przedstawić Państwu jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. oraz raport zintegrowany – sprawozdanie z działalności Grupy Pekabex za rok 2019.

Mijający rok przyniósł ponownie bardzo dobre wyniki finansowe, wypracowane w wysoce zmiennym i trudnym otoczeniu rynkowym.

Mimo produkcyjnie słabych pierwszych miesięcy, zysk za rok 2019 z działalności operacyjnej wyniósł 39 396 tys. zł, a wynik netto Grupy wyniósł 30 496 tys. zł. Jest to gorszy wynik od rekordowego i wyjątkowego roku 2018, jednakże lepszy do wyników osiągniętych w 2017 roku  o 18,0% w przypadku zysku netto oraz 12,7% w przypadku zysku operacyjnego.

Na rekordowych poziomach pozostawał stan gotówki, który na koniec 2019 roku wyniósł  106 572 tys. zł, mimo realizacji znaczących inwestycji, a portfel kontraktów do realizacji w bieżącym roku jest najlepszy w historii.

Dalsze umacnianie pozycji rynkowej Pekabex jako lidera w zakresie żelbetowych konstrukcji prefabrykowanych.

W grudniu 2019 roku została zakończona budowa i uruchomiona produkcja w najnowocześniejszym w Europie, w pełni zautomatyzowanym, piątym zakładzie prefabrykacji Grupy Pekabex na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gdańsku. Zakup linii technologicznej jest odpowiedzią Pekabex na dostrzegalne w sektorze budowlano-produkcyjnym problemy z dostępem do siły roboczej, postępujący wzrost kosztów zatrudnienia i materiałów. Dzięki wybudowaniu zakładu Grupa uzupełniła swoją ofertę o dodatkowy produkt, a także uniezależni się od dostawców, w szczególności w zakresie kontraktów realizowanych w Skandynawii. Elementy produkowane w nowym zakładzie – stropy typu Filigran oraz ściany z podwójnego filigranu będą wykorzystywane na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, biurowego czy parkingowego w Polsce, ale mogą być również eksportowane, w szczególności do krajów skandynawskich. Zakładane docelowe moce produkcyjne zakładu wynoszą ok. 500 tys. m2 rocznie. Technologia ta w naszej opinii doprowadzi do znaczącego obniżenia kosztów wznoszenia budynków. 

W 2019 roku została rozpoczęta rozbudowa zakładu produkcyjnego w Mszczonowie. Zamysłem jest instalacja linii technologicznych podobnych do zainstalowanych w zakładzie w Gdańsku. Proces realizacji tej inwestycji będzie jednak uzależniony od tego, jak będzie wyglądać koniunktura gospodarcza w Europie.

Naszą ambicją jest kreować trendy w budownictwie. Wierzymy, że  konstrukcje modułowe są jego przyszłością. 

W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację projektu mieszkaniowego JA_SIELSKA w Poznaniu. Realizacja i sprzedaż I pilotażowego etapu (dwa budynki) została zakończona; w II etapie Grupa wybudowała kolejne cztery budynki, w których obecnie trwają prace wykończeniowe. Ponad 70% mieszkań z II (ostatniego) etapu jest już zajęte. Rozmowy prowadzone z deweloperami wskazują, że walory technologii prefabrykacji takie jak: znaczące skrócenie czasu budowy, jakość oraz uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej, która może być sprzedawana, zostały dostrzeżone przez rynek.

W ubiegłym roku rozpoczęte zostały przez Pekabex dwa znaczące projekty eksportowe: budowa konstrukcji szpitala w duńskim Odense oraz designerskiego Am Tacheles w Berlinie. W przypadku projektu niemieckiego, dostarczamy elementy do obiektu, który będzie architektoniczną wizytówką stolicy. Ponieważ cena elementów uwzględnia zarówno wkład pracy, jak i umiejętności konieczne do ich wykonania - koszty transportu odgrywają daleko mniejszą rolę. Znacząco zwiększa to ekonomiczną atrakcyjność ekspansji Pekabex na rynek niemiecki, a produkowane przez Grupę elementy stają się ważnym elementem architektury.

W roku 2019 stworzone zostały podwaliny „Systemu Pekabex - Budynki Mieszkalne”, który chcielibyśmy, aby na stałe zagościł w świadomości architektów, projektantów, firm budowlanych, inwestorów, ale również samych nabywców mieszkań.

Stabilność naszej organizacji i jej odporność na kryzysy w dużej mierze zawdzięczamy konsekwentnie wprowadzanej w życie dywersyfikacji naszej działalności.

Kolejnym segmentem, w którym Grupa umocniła swoją pozycję, jest rynek generalnego wykonawstwa   obiektów halowych i kubaturowych. Grupa Pekabex pracowała dla największych deweloperów logistycznych działających w Polsce – między innymi dla Prologis, MLP i Panattoni Europe. Znaczącym sukcesem było również pozyskanie i skuteczna realizacja kontraktów dla sieci handlowej Kaufland, Raben Group i Echo Investment, stawiających wykonawcom bardzo wysokie wymagania dotyczące standardów jakości.  Jako  Zespół  udowodniliśmy w ten sposób, że potrafimy łączyć wysoką jakość wykonania, krótki czas realizacji oraz atrakcyjną ofertę cenową.

Grupa Pekabex wywiera coraz istotniejszy wpływ na otoczenie.

To, jak działamy, ma wpływ na naszych Pracowników, Kontrahentów, Dostawców oraz długofalowe konsekwencje dla społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Coraz więcej uwagi w naszych działaniach poświęcamy kwestiom ekologii. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rozwiązania korzystne dla klimatu staną się powszechne wtedy, gdy będą również korzystne ekonomicznie. Ściany naszych obiektów spełniają najbardziej wymagające normy termoizolacyjności, a dzięki użyciu technologii sprężonej konstrukcje są dużo lżejsze i trwalsze, wymagają mniej betonu, co wpływa na znacząco mniejszą emisję dwutlenku węgla podczas wznoszenia budynków. To bardzo ważne biorąc pod uwagę że budownictwo odpowiada za niemal jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.  Zachęcamy naszych Klientów do montowania instalacji fotowoltaicznej na dachach wznoszonych przez nas hal i fabryk. Taka pokazowa instalacja została wykonana na dachu fabryki Pekabex w Mszczonowie. 

W swojej działalności kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, rozwijając działalność na rzecz społeczności lokalnych. Grupa szczególnie angażuje się w działalność edukacyjną. W 2019 roku kontynuowaliśmy współpracę z politechnikami na terenie całego kraju, a także między innymi z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu (studia dualne), Państwowymi Szkołami Budownictwa w Gdańsku,  Zespołem Szkół Budowlanych i Zespołem Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu, gdzie prowadzone są klasy patronackie. Odbyła się kolejna już edycja konkursu na najlepszą prace dyplomowe. Zwycięzcom przyznawane są nagrody pieniężne i płatne staże.

W pierwszym kwartale 2020 roku  Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii koronawirusa COVID-19.

Jak wskazują wszystkie dostępne prognozy, sytuacja gospodarcza kraju i całej Unii Europejskiej będzie się pogarszać. Na ten moment nie ma możliwości przewidzenia skali recesji, jaka zostanie ewentualnie wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa i działaniami podjętymi przez rządy w celu powstrzymania pandemii, a przez to nie można określić skali ewentualnego spadku popytu na usługi budowlane. Zadaniem Zarządu Pekabex jest przygotowanie Grupy na wystąpienie każdego z takich scenariuszy, włączając w to wystąpienie ostrej recesji. Z całą pewnością można powiedzieć, że obecnie Pekabex posiada zasoby ludzkie oraz finansowe, które powinny pozwolić  na bezpieczne przejście przez ten trudny okres. Kryzysy nigdy nie były i nie będą łatwe,  jednak  obok zagrożeń stawiają nas przed szansami, które spróbujemy wspólnie wykorzystać.  

Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim naszym Pracownikom i Menadżerom, których ciężka praca i pomysły stoją za sukcesami i rozwojem Grupy Pekabex. Dziękujemy także naszym Klientom, Inwestorom i Zamawiającym, którzy kierują swoje zainteresowanie ku innowacyjnym technologiom budowlanym i motywują nas do dalszego wysiłku.

Zapraszam Państwa do lektury raportu: RAPORT ZINTEGROWANY 

Z wyrazami szacunku,

Robert Jędrzejowski
Prezes Zarządu