fbpx

Zakończyliśmy wewnętrzny kurs betoniarza-zbrojarza w naszej firmie!

Celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników fizycznych, przygotowanie ich do świadomego i bezpiecznego wykonywania czynności produkcyjnych oraz nauka czytania rysunków wykonawczych przy produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych. 

IMG3246

Ze względu na duże zainteresowanie kursem pracowników z Ukrainy, materiały, które były wcześniej przygotowane w języku polskim, zostały także przetłumaczone na język ukraiński.

Egzamin praktyczny z pozytywnym wynikiem zdały wszystkie osoby, które do niego przystąpiły. Testowano w praktyce wiedzę, którą uczestnicy zdobyli w obszarze: czytania dokumentacji, montażu zbrojenia, budowy szalunku, uzbrojenia/ betonowania. Podnoszenie umiejętności pracowników fizycznych wpływa na efektywność i jakość pracy. Wzrasta świadomość związana z bezpieczeństwem na hali, a także troska o jakość wykonywanych elementów.

Po sukcesie szkolenia zrealizowanego w Poznaniu, planujemy zorganizowanie kursu także w pozostałych lokalizacjach.