Forum Gospodarcze Metropolii Poznań

to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych gospodarce Metropolii Poznań. Skierowane jest ono przede wszystkim do przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych. 

XII edycja Forum wchodzi w nowy wymiar zaangażowania. Zostanie zorganizowana w nowatorskiej formule antykonferencji (Open Space Technology).

Temat przewodni dotyczyć będzie gospodarczego i społecznego rozwoju Metropolii i województwa, jednak o jego ostatecznym kształcie zadecydują najbardziej aktywni uczestnicy Forum oraz jego współorganizatorzy i partnerzy.

„Open Space Technology”

zyskuje coraz większe uznanie na świecie. Wpływ na to mają między innymi: autentyczna partycypacja lokalnych uczestników, wysoka jakość i efektywność rozmów, wybór tematów dostosowanych do faktycznych, aktualnych oczekiwań, możliwość opracowania konkretnych rekomendacji i wzięcia za nie odpowiedzialności, a do tego kreatywna atmosfera przerwy kawowej.