Przyznano tytuł Laureatów III edycja konkursu organizowanego przez Pekabex BET S.A. 

Celem konkursu było wyróżnienie przyszłych absolwentów, którzy w swojej pracy dyplomowej wykazali się pomysłowością, wszechstronnymi umiejętnościami, dużą wiedzą techniczną lub nowoczesnymi rozwiązaniami.

Kapituła III edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową o profilu konstrukcyjno-budowlanym "Praca Dyplomowa Roku 2018" wyłoniła Laureatów.

Są nimi:

Rafał Walczak - Pierwsza Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł brutto,

Katarzyna Skoczylas - Druga Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł brutto,

Tomasz Zawartowski - Trzecia Nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł brutto.

Ponadto Laureaci konkursu otrzymają propozycję płatnego, 3-miesięcznego stażu w wybranym przez siebie Dziale.

W imieniu Organizatora - Zarządu Pekabex BET S.A. oraz Zarządu Grupy Kapitałowej Pekabex S.A. serdecznie gratulujemy Laureatom!