Spółka Grupy Pekabex, Kokoszki Prefabrykacja S.A., zawarła w dniu dzisiejszym umowę, której przedmiotem jest dostawa i montaż innowacyjnej linii technologicznej do produkcji prefabrykowanych elementów betonowych.

Linia technologiczna zostanie dostarczona i zamontowana przez firmę EBAWE Anlagentechnik GmbH w nowym zakładzie Spółki, który powstanie na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 


Zakupiona linia służyć będzie produkcji stropów filigranowych oraz ścian w sposób w pełni zautomatyzowany, pionierski na rynku polskim. Przewidywane, docelowe moce produkcyjne to ok. 500 tys. m2 rocznie. Elementy produkowane w nowym zakładzie będą wykorzystane dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w kraju, ale mogą być również eksportowane, w szczególności do krajów skandynawskich. Zakup linii technologicznej jest odpowiedzią na dostrzegalne w sektorze budowlano-produkcyjnym problemy z dostępem do siły roboczej i postępującym wzrostem kosztów zatrudnienia.