W trzecim kwartale 2018 r. Pekabex stabilnie wypracowywał dalsze znakomite wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej narastająco wyniosła 53,3 mln zł i była wyższa o 132,8% w porównaniu do trzech kwartałów 2017 r. (22,9 mln zł).

Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA sięgnął narastająco po trzech kwartałach 63,9 mln zł, o 96,1% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na poprawę wyniku przełożył się głównie wzrost marż w segmencie produkcji i montażu żelbetowych konstrukcji modułowych, zarówno na rynku polskim, jak również w Skandynawii, przy jednoczesnym stabilnym wyniku segmentu generalnego wykonawstwa. Produkty szyte na miarę, znaczący potencjał produkcyjny i duże doświadczenie na rynku budowlanym wciąż przyciągają poważnych klientów i wielkie kontrakty.

W III kwartale 2018 roku GK Pekabex osiągnęła:

  • rekordowy wzrost zysku przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego o 148,5% (r/r)
  • wzrost zysku z działalności operacyjnej o 124,8%
  • wzrost EBITDA o 96,1% do poziomu 63,9 mln zł
  • wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 80% (r/r)
  • wzrost o 13% (r/r) produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (produkcja na poziomie 143,8 tys. m3 w porównaniu z 127,3 tys. m3 w ubiegłym roku).
  • sprzedaż 90% mieszkań I fazy projektu Jasielska realizowanego w technologii budownictwa modułowego (www.jasielska.pl) oraz zakończenie montażu konstrukcji.

 

- Wypracowane wyniki pokazują świetną pracę naszego zespołu oraz to, że Grupa Pekabex jest strategicznie we właściwym miejscu i we właściwym czasie – mówi Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. – Obserwujemy obecnie strukturalne zmiany w zakresie sposobu budowania mieszkań w Polsce i Europie na korzyść budownictwa modułowego. Optymistycznie patrzymy w przyszłość mimo obaw związanych z możliwym spowolnieniem na rynku budowlanym, gdyż otwiera się dla nas w Polsce nowy, olbrzymi rynek. Nasze pierwsze realizowane w Polsce pilotażowe osiedle Ja_Sielska jest „showroomem”, gdzie klientom i deweloperom pokazujemy korzyści wynikające z nowej technologii budowy. 

   

Zdjęcie przedstawia wizualizację (po lewej) i stan obecny (po prawej stronie) pilotażowego Osiedla Ja_Sielska w technologii modułowej w Poznaniu.

Dwa budynki I etapu składają się z parkingu podziemnego i 5 kondygnacji naziemnych, które zostały zmontowane w czasie 9 tygodni (montaż obu od poziomu zero: 22 sierpnia – 24 października).

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex S.A., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za III kwartał 2018 roku oraz porównywalne dane za III kwartał 2017 roku (w tysiącach złotych).

 

3Q 2018

 

3Q 2017

Przychody ze sprzedaży

254 469

 

162 432

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

50 540

 

28 071

EBITDA

23 433

 

12 765

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

20 988

 

9 336

Zysk (strata) netto

17 999

 

7 244

Produkcja (m3)

143,8

 

127,3