W pierwszym kwartale roku Pekabex osiągnął rekordowe wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej wyniosła 9,9 mln zł i była wyższa o 141% w porównaniu z 1 kwartałem roku 2017 (4,1 mln zł). Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA  sięgnął 16,9 mln zł, o 93% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak dobry rezultat zawdzięczamy doskonałym wynikom wypracowanym w segmencie prefabrykacji, zarówno na rynku polskim, jak i szwedzkim.

W I kwartale 2018 roku GK Pekabex osiągnęła:

  • Rekordowy wzrost zysku z działalności operacyjnej i zysku netto o 141% (r/r)
  • Wzrost EBITDA o 93% do poziomu 16,9 mln zł
  • Wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 18%
  • Wzrost o 16% (r/r) produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (na poziomie 47,8 tys. m3 w porównaniu z 41,3 tys. m3 w ubiegłym roku).
  • rozpoczęcie współpracy z liderem rynku powierzchni magazynowej, firmą Panattoni Europe.

  - Obserwowane w całej Europie trudności ze znalezieniem rąk do pracy oraz przyspieszenie w krajowych inwestycjach  przekładają      się na problemy polskich firm budowalnych w zapewnieniu siły roboczej koniecznej do realizacji kontraktów i dramatyczny wzrost       kosztów pracy. Wymusza to automatyzację procesów  budowlanych i zwrot naszych klientów w kierunku prefabrykacji, co     generuje   widoczny wzrost popytu. Dzięki posiadanym mocom  produkcyjnym Grupa Pekabex jest doskonale spozycjonowana, żeby    odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów, co pozwoliło  na osiągnięcie satysfakcjonujących marż w 1 kwartale 2018 roku – mówi   Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. - Ten sam trend, dynamicznych wzrostów cen usług podwykonawców,   negatywnie odbił się na wynikach segmentu kompleksowego wykonawstwa Grupy jednakże biorąc po uwagę krótkoterminowy   charakter naszych kontraktów spodziewamy się stopniowej  poprawy wyników w tym segmencie w kolejnych kwartałach.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I kwartał 2018 roku oraz porównywalne dane za I kwartał 2017 roku (w tysiącach złotych).

 

1Q 2018

 

1Q 2017

Przychody ze sprzedaży

163 991

 

138 733

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

34 507

 

23 292

EBITDA

16 862

 

8 715

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

13 497

 

5 607

Zysk (strata) netto

9 944

 

4 132

Produkcja (m3)

47 854

 

41 293

 

 

O Pekabex

Grupa Pekabex jest liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w  projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji budynków i obiektów przemysłowych  w  oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych. Produkcja realizowana jest w czterech fabrykach zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) oraz Bielsku Białej. Grupa działa na rynku polskim i za granicą od 46 lat, tworzy miejsca pracy dla 2.000 osób, w tym wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, dzięki czemu jest w stanie dostarczyć nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Obecnie łączne roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 140 tys. m3 elementów strukturalnych oraz 60 tys. m3 płyt. W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza  na rynku europejskim.