„Wybór laureatów odbywa się w oparciu o realizowane przez dany podmiot projekty i inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych, krajowych, jak i z budżetu własnego. Pod uwagę brana jest dbałość o sferę badawczo-rozwojową oraz wpływ na rozwój regionu i lokalnej społeczności, jak również dotarcie z projektem do jak najszerszego grona opinii publicznej.

Ta tematyka została szeroko poruszona podczas II Forum Inteligentnego Rozwoju – najważniejszego wydarzenia stanowiącego odpowiedź na perspektywę unijną 2014-2020, jedynego w tak dużej skali poświęconego Krajowym i Inteligentnym Specjalizacjom. Celem organizatorów jest dążenie do wypracowania jak najskuteczniejszego modelu współpracy na linii nauka-biznes-samorząd. Główny organizatorem i inicjatorem II Forum Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a współorganizatorami: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

W komitecie honorowym tegorocznego wydarzenia zasiedli m.in: prof. Jerzy Buzek, były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, od 2004 poseł  do Parlamentu Europejskiego, prof. Tadeusz Trziszka, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych. 

Skład kapituły: Dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl. – prezes zarządu Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej; Prof. dr hab. Andrzej Kiepas - Dyrektor Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, profnzw. w Pol. Śl - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej; dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS; Dr inż. Janusz Karwot – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.”

Źródło: irforum.plP. Wiśniewski, Rzecz o Innowacjach