Wybierz zawód budowlany dla siebie, ucz się razem z nami!

Od lat Pekabex wspiera szkolnictwo zawodowe. Wsparcie to przybiera różne formy: klas patronackich, programów praktyk i staży zawodowych, udziału i patronatu podczas konferencji i targów edukacyjnych promujących szkolnictwo zawodowe. Działania te mają za zadanie podniesienie prestiżu szkolnictwa zawodowego oraz budowanie przyszłej kadry fachowców budowlanych.

Z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku prowadzimy ścisłą współpracę w promocji edukacji zawodowców w dziedzinie budownictwa:

Mówi Renata Wypasek, dyrektorka PSB:Firma Pekabex jest nam coraz bardziej znana. W ubiegłym roku na konferencji pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie” z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska  oraz Prezesów liczących się firm budowlanych, pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej  i Akademii Sztuk Pięknych podpisaliśmy umowę o współpracy.  W konferencji wzięło udział 250 gimnazjalistów, którzy zainteresowani są nauką zawodów w branży budowlanej. W naszej szkole są 2 klasy objęte patronatem Pekabeksu.  Dyrektor Andrzej Marczak znajduje czas na spotkania z uczniami  i nauczycielami, którzy mogą odwiedzać nie tylko zakład prefabrykacji na ul. Budowlanych ale także odwiedzają miejsca budowy prowadzone przez Pekabex. Największy podziw wzbudziła wśród uczniów wizyta na placu budowy najwyższego budynku w północnej Polsce Olivia Star, która wchodzi w skład kompleksu Olivia Business Centre, jednego z najciekawszych wielofunkcyjnych projektów biurowych w kraju.  Nasza współpraca dotyczy także realizacji przez uczniów praktyk i staży zawodowych,  a od grudnia tego roku wspólnie wdrażamy innowację pedagogiczną pt. Projektowanie architektoniczne w AutoCad”. Mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje dobrymi przyszłymi kadrami  w Pekabeksie. Cieszę się, że możemy współpracować z taką rzetelną i dynamicznie rozwijającą się firmą”.

 

 

Współpraca pracowników gdańskiego oddziału firmy Pekabex ze szkołami branżowymi sprawiła, że firma Pekabex została nominowana do konkursu „Pracodawcy przyjaznego gdańskiej szkole zawodowej”. Konkurs organizowany jest w ramach „Tygodnia Zawodowca” i ma na celu ukierunkowanie kształcenia zawodowego na nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, a przede wszystkim wzmocnienie współpracy między pracodawcami a szkołami zawodowymi, tak aby edukacja zawodowa znalazła odzwierciedlenie w zapotrzebowaniu rynku pracy.

– Cieszę się, że w Gdańsku są pracodawcy, którzy współpracując z gdańskimi szkołami udowadniają, że jest możliwe podnoszenie kompetencji młodych „zawodowców”, zarażanie ich pasją do wykonywanego zawodu i przygotowywanie do płynnego wejście na rynek pracy. Tylko razem możemy budować programy szkolenia zawodowego – podkreśla Piotr Kowalczuk- Zastępca Prezydenta Gdańska – Młodym gdańszczanom zaś powtarzamy za pracodawcami – „Masz zawód i praktykę, masz pracę”.

Obecnie zadaniem wielu firm z branży budowlanej jest pokazanie środowisku uczniów, że praca w budownictwie jest satysfakcjonująca, pełna wyzwań i dobrze płatna. Pójście młodego człowieka do szkoły branżowej zapewni mu szybsze usamodzielnienie, realizowanie się w pracy, satysfakcjonujące wynagrodzenie, rozwój oraz podnoszenie swoich kwalifikacji. Oprócz zdobycia kwalifikacji zawodowych, tytułów branżowych uczeń ma możliwości dalszego kształcenia w zakresie uzyskania tytułu technika, zdania matury oraz pójścia na studia techniczne.

W SZKOŁACH PYTAJ O KLASY PATRONACKIE PEKABEX J CZEKAJĄ NA CIEBIE TAKIE ZAWODY JAK: BETONIARZ-ZBROJARZ, CIEŚLA, STOLARZ, TECHNIK BUDOWNICTWA CZY MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH.