DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PEKABEX NA TERENIE POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podczas oficjalnego spotkania na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pani Prezes Beata Żaczek i główny akcjonariusz Pekabex, Pan Prezes Maciej Grabski odebrali pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W ramach projektu Kokoszki Prefabrykacja S.A., Pekabex zamierza nabyć grunt w Gdańsku i wybudować zakład przystosowany do produkcji prefabrykatów. To ważne wydarzenie oznaczające dla nas kolejny krok w ekspansji naszej Grupy Kapitałowej.