Nasze publikacje

 

W wydaniu 6/2017 czasopisma MOSTY możecie przeczytać interesujący artykuł trójki pracowników Pekabex - Magdaleny z Działu Realizacji oraz Marcina i Rafała z Działu Projektowego - pt.: "Produkcja prefabrykowanych belek mostowych z punktu widzenia producenta".

"W obowiązującym od ponad 10 lat Rozporządzeniu minister infrastruktury jednoznacznie określił rolę oraz podał wymagania stawiane Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR). Z punktu widzenia producenta prefabrykatów mostowych w obecnie tworzonych specyfikacjach brakuje szczegółowego dostosowania do konkretnego zadania, wadzi przywoływanie nieobowiązujących normatywów lub mieszanie tzw. starych norm z normami zharmonizowanymi. Zdarza się, że autorzy specyfikacji obnażają swoją nieznajomość procesu produkcji, zasad certyfikacji oraz aktualnie dostępnych materiałów budowlanych. Brak właściwej szczegółowości oraz nieuzasadnione zapisy negatywnie wpływają na cały proces budowlany poprzez zwiększenie pracochłonności po stronie wykonawcy i producenta oraz generują niepotrzebne koszty dodatkowe (np. w przypadku dodatkowych badań betonu). Pozostaje mieć nadzieję, że każdy kolejny rok obowiązywania Rozporządzenia wpłynie pozytywnie na treści zawarte w STWiOR."

Więcej - w załączonym poniżej artykule: