Powstaje Centrum B+R konstrukcji prefabrykowanych Pekabex

Spółka Pekabex BET S.A. otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”.

Otrzymane dofinansowanie w wysokości 1 452 985,28 zł pozwoli na utworzenie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki oraz nabycie infrastruktury, materiałów i usług niezbędnych do powstania i funkcjonowania Centrum B+R. Realizacja projektu przełoży się bezpośrednio na wdrożenie opracowywanych w CBR innowacji produktowych (konstrukcje prefabrykowane) i procesowych (proces produkcji prefabrykatów), które wykorzystane zostaną między innymi w budownictwie mieszkaniowym.

Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wspieranie badań naukowych, rozwoju nowych technologii oraz podnoszenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

Firma Pekabex stawia na rozwój firmy oraz swoich pracowników. Jesteśmy dumni, że dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu będziemy mogli uczestniczyć we wzmacnianiu innowacyjności polskiej gospodarki i promowaniu prac badawczo-rozwojowych na terenie naszego kraju.

Umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Rozwoju i Finansów została podpisana 12 września br. w Warszawie.

 

 

FEInrastrukturaiSrodowiskorgb-1