W dniach 22-24 sierpnia 2017 odbył się audyt recertyfikacyjny Systemu Zarządzania Jakością w Pekabeksie wg normy ISO 9001:2008. Audyt miał na celu odnowienie ważności certyfikatu w zakresie: „Przygotowanie i projektowanie - produkcji i dostaw, montaż elementów żelbetowych i strunobetonowych. Realizacja obiektów kubaturowych wraz z infrastrukturą.” 

Audyt dotyczył wszystkich komórek organizacyjnych łącznie z budowami i został przeprowadzony przez audytorów TUV SUD Niemcy. Norma PN-EN ISO 9001:2008 ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.

18 grudnia 2012 r. Pekabex otrzymał po raz pierwszy certyfikat „Systemu Zarządzania Jakością”, potwierdzony przez akredytowaną jednostkę TÜV SÜD, Niemcy, oparty o wymagania normy ISO 9001:2008. Potwierdza się w nim, że Pekabex posiada dokumentację SZJ (procedury postępowania, instrukcje, określone procesy organizacyjno-produkcyjne), prowadzi odpowiednie wynikające z dokumentacji zapisy oraz spełnia wymagania w zakresie technologii, techniki i organizacji produkcji, łącznie z projektowaniem prefabrykatów żelbetowych, co wynika z nadanego certyfikatu na zgodność SZJ z normą ISO 9001:2008 po dokonanym audicie certyfikacyjnym przez upoważnioną jednostkę.