Za nami już kolejny „miesiąc bezpieczeństwa”, który odbył się w czerwcu. W tej edycji tematem przewodnim był stosowany do transportu osprzęt do podnoszenia, czyli omówienie zasad bezpiecznego użytkowania zawiesi, kotew transportowych oraz trawers. 

To już trzecia tego typu akcja Służb BHP w Grupie Pekabex. Kampanie bezpieczeństwa są w naszej firmie przeprowadzane dwa razy do roku (w okresie letnim oraz jesiennym). Poprzednie edycje dotyczyły wypadków przy pracy i transportu wewnątrzzakładowego, z uwzględnieniem składowania i zabezpieczania prefabrykatów. W każdej z prowadzonych kampanii uczestniczy ok. 550 pracowników ze wszystkich czterech oddziałów firmy Pekabex, wraz z osobami z nadzoru. Kampanie bezpieczeństwa obejmują także pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, jak i pracowników świadczących pracę na budowach z działów montażu i generalnego wykonawstwa.

W czasie trwania miesiąca bezpieczeństwa co tydzień są podejmowane inne działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i świadomości pracowników w tej kwestii. Każdy nowy tydzień trwania kampanii bezpieczeństwa to również nowe plakaty, z dającymi do myślenia hasłami, promującymi tę niezwykle ważną akcję Służb BHP. Podczas pierwszego tygodnia trwania projektu wśród pracowników przeprowadzane są szkolenia. Uczestnicy otrzymują w tym czasie specjalnie dopasowane do danej edycji broszury z zeszytami ćwiczeń. Podczas drugiego tygodnia pracownicy wykorzystują je podczas pracy w grupach. Trzeci tydzień nosi hasło „Zadaj pytanie służbie BHP”, polega na spotkaniu pracowników Służby BHP z pracownikami bezpośrednio na stanowiskach pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na omawiany temat przewodni kampanii. Jest to odpowiedni moment na ugruntowanie zdobytej wiedzy przez pracowników oraz zadanie dodatkowych pytań. Czwarty tydzień to czas podsumowań, podczas których pracownicy wypisują na swoich arkuszach 10 najważniejszych zasad dotyczących bezpieczeństwa, o których się dowiedzieli. Tak zapisane reguły bezpieczeństwa zostają przyklejone na każdym dziale, na tablicach bhp.  Na zakończenie każdego miesiąca bezpieczeństwa pracownicy otrzymują certyfikat uczestnictwa.

W czerwcu na pewno nauczyliśmy się wiele o bezpieczeństwie, m. in. zapamiętamy, że jakość osprzętu używanego do podnoszenia musi być sprawdzana przez pracownika przed każdym użyciem, że zabronione jest stosowanie osprzętu do podnoszenia bez etykiety identyfikacyjnej i aktualnej etykiety w określonym kolorze oraz dokonywanie samodzielnych napraw i/lub modyfikacji osprzętu do podnoszenia , a także że należy zgłaszać każdą zauważoną nieprawidłowość w stanie technicznym, jak i w funkcjonowaniu zawiesi, kotew transportowych, trawers.