Od 10 do 11 października 2017 odbędzie się w Serocku k/Warszawy V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów "Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie".

Od 10 do 11 października 2017 odbędzie się w Serocku k/Warszawy V Konferencja Stowarzyszenia Producentów Betonów "Prefabrykacja i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie".

Konferencja "SPB 2017" jest kontynuacją dotychczasowych czterech "Konferencji Zegrzyńskich", które odbyły się w latach 1999 - 2007. Konferencja adresowana jest do szerokiego grona architektów, projektantów, konstruktorów, inwestorów, wykonawców, środowiska naukowego i innych.

Tematem konferencji jest określenie miejsca i roli prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie. Podczas Konferencji przewidziane jest wygłoszenie 15 referatów oraz panel dyskusyjny. Referaty zostaną wydrukowane w zeszycie konferencyjnym, a także w czasopismach "Materiały Budowlane" oraz "Cement, Wapno, Beton".

Pan Przemysław Borek, Prezes Pekabex BET S.A., jako Przewodniczący Sekcji Betonów Ciężkich przedstawi prezentację dotyczącą nowoczesnej prefabrykacji.