Pekabex tworzy własną klasę patronacką w zawodzie betoniarz-zbrojarz

Pekabex łączyły z Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu lata historycznej współpracy. Teraz do niej powracamy z nową ofertą klasy patronackiej w zawodzie betoniarz – zbrojarz, a także patronujemy klasie Techników Budownictwa w Gdańsku.

Pekabex łączyły z Zespołem Szkół Budowlanych przy ul. Grunwaldzkiej 152 w Poznaniu lata historycznej współpracy. Teraz do niej powracamy z nową ofertą klasy patronackiej w zawodzie betoniarz – zbrojarz, a także patronujemy klasie Techników Budownictwa w Gdańsku.

Klasa patronacka skierowana jest do uczniów, którzy chcą zdobyć unikalną wiedzę, doświadczenie praktyczne, a tym samym zdobyć zawód i pewna pracę po zakończeniu nauki. Od zwykłej klasy różni się tym, że uczniowie objęci są opieką firmy w zakresie możliwości dostępu do sprzętów, narzędzi, nowoczesnych technologii, które wykorzystuje się w konkretnym zawodzie betoniarz-zbrojarz. Uczniowie uczestniczą z bliska w procesie produkcyjnym pod okiem doświadczonych fachowców.

„Obecnie na rynku pracy w branży budowlanej odczuwalny jest brak wykwalifikowanych pracowników produkcji, co spowodowane jest wieloletnią marginalizacją szkolnictwa zawodowego, dlatego już dziś dbamy o to, aby wyszkolić przyszłych pracowników” – mówi pani Karolina Radziejewska, kierownik Działu Personalnego Pekabex – „firma Pekabex podjęła decyzję o współuczestnictwie w kształceniu młodych ludzi poprzez dopasowanie programów nauczania w szkołach ze zdobyciem doświadczenia w realnych warunkach pracy”. W efekcie wraz z partnerami – Zespołem Szkół Budowlanych w Poznaniu tworzy klasę patronacką w zawodzie betoniarz-zbrojarz oraz objęła swym patronatem kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa w Technikum nr 5 Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. M. Osińskiego w Gdańsku.

„Przez wiele lat zauważalny był rozdźwięk pomiędzy wiedzą prezentowaną w szkołach i technologiami używanymi w nowych przedsiębiorstwach, potrzebne było dostosowanie programu nauczania tak, aby przygotować absolwentów i ułatwić im znalezienie pracy” –  powiedział w rozmowie podczas wizyty w Pekabex pan Aleksander Kowalewicz, odpowiadający za rozwój szkolnictwa zawodowego w Urzędzie Miasta Poznania.

Dlatego Pekabex uczniom daje możliwość przyjęcia ich na praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne - a na końcowym etapie – możliwość zatrudnienie w firmie absolwentom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce (również pracę za granicą).

Jak mówi dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, pan Arkadiusz Dratwa: „system praktyk stosowany w naszej szkole, czyli 5 dni nauki teoretycznej i 5 dni zajęć praktycznych w firmach i zakładach rzemieślniczych, jest bardzo chwalony przez pracodawców. Oprócz tego oferujemy naszym uczniom udział w kółkach zawodowych czy zajęciach dodatkowych, w ramach których można uzyskać różne uprawnienia”. Szkoła, prowadzona przez Wielkopolską Izbę Budownictwa, ma blisko 60-letnią markę kształcenia w zawodach budowlanych, a dzięki szerokim kontaktom z firmami, każdy chętny absolwent może znaleźć zatrudnienie. Pan Dyrektor Dratwa zaprasza do bliższego zapoznania ze szkołą podczas drzwi otwartych, targów edukacyjnych czy z podczas wizyty – żaden gość nie odejdzie bez garści najistotniejszych informacji.

Więcej o pracy w zawodzie betoniarz-zbrojarz na naszym filmie: