PODSUMOWANIE SZKOLENIA DLA PROJEKTANTÓW

W dniach 24-25 listopada w Mszczonowie odbyło się pierwsze Szkolenie dla Architektów i Inżynierów organizowane przez Grupę Pekabex. Dwudniowe szkolenie, w którym wzięło udział prawie 40 osób, składało się z części teoretycznej oraz wyjazdów na teren zakładu w Mszczonowie oraz na wybrane budowy.

W dniach 24-25 listopada w Mszczonowie odbyło się pierwsze Szkolenie dla Architektów i Inżynierów organizowane przez Grupę Pekabex. Dwudniowe szkolenie, w którym wzięło udział prawie 40 osób, składało się z części teoretycznej oraz wyjazdów na teren zakładu w Mszczonowie oraz na wybrane budowy.

Prezentacje przedstawione w trakcie trwania części merytorycznej przybliżyły uczestnikom Grupę Pekabex, a także traktowały o  zaletach i typowych rozwiązaniach przy zastosowaniu elementów prefabrykowanych w różnego rodzaju konstrukcjach. Zostało również przedstawione kilka autorskich rozwiązań, które omówiono na konkretnych przypadkach. Po zakończeniu prezentacji, uczestnicy szkolenia udali się z wizytą do zakładu produkcyjnego Pekabex Oddział Mszczonów, w którym mieli możliwość zapoznania się z procesem produkcji elementów prefabrykowanych. Drugiego dnia szkolenia architekci i inżynierowie odwiedzili dwie budowy – Halę Interton w Grodzisku Mazowieckim, oraz Suszarnię Jaworski w Bramkach, na której odbywał się montaż m.in. słupów, płyt i belek prefabrykowanych.

Po szkoleniu do wszystkich uczestników zostały rozesłane materiały ze szkolenia oraz krótka ankieta, w której uczestnicy mieli ocenić przeprowadzone szkolenie.

PBX
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl