Władze spółki

Władze spółki

Grupą Pekabex kierują menedżerowie, którzy łączą wieloletnie doświadczenie w branży prefabrykacji z wiedzą i praktyką z zakresu  zarządzania przedsiębiorstwami, ich modernizacji i reorganizacji, zarządzania fuzjami oraz pozyskiwania finansowania dla projektów i przedsięwzięć.

Kluczowa kadra menedżerska Grupy Pekabex:

Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu Pekabex S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Development Sp. z o.o.,
Członek Zarządu Pekabex Inwestycje II S.A.

Jest absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w 1996 r. ukończył wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra prawa. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych, a w 2011 r. uzyskał licencję syndyka. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania, które zdobył zarówno jako partner zarządzający (prezes zarządu) Sovereign Capital, jak i członek organów poszczególnych spółek portfelowych Sovereign Capital. Od 2007 r. sprawował funkcję członka Zarządu Pekabex S.A., a od 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Przemysław Adam Borek

Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A.,
Prezes Zarządu Pekabex Bet S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Pref S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Inwestycje II S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, w 1995 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego na kierunku budownictwo, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. W latach 1995-2002 pracował jako asystent na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie, przygotowywał liczne opracowania techniczne i ekspertyzy. Uczestniczył również w autorskim projekcie zbiornika o objętości 75 tys. m3, który wykonywany był na Białorusi. W 1996 r. ukończył Pedagogiczne Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Przemysław Borek od 1999 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Praktyczne umiejętności projektowania i analizy konstrukcji zarówno stalowych jak i żelbetowych wykorzystywał prowadząc własną Pracownię Projektową ARC Projekt. Od 2002 r. pracował na stanowisku kierownika projektu w firmie Ergon Poland sp. z o.o., następnie w latach 2003-2007 pełnił funkcję dyrektora handlowego, budując od podstaw struktury i pozycję rynkową nowo otwartego polskiego oddziału firmy Ergon. Odnotowano wówczas wzrost rocznych obrotów z 7 do 114 mln PLN. Od 2008 r. związany z Grupą Pekabex, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Pekabex Bet. Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A. od 2015 r.

Beata Żaczek

Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Bet S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Pref S.A.,
Prezes Zarządu Kokoszki Prefabrykacja S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Inwestycje II S.A.

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, kierunku Marketing i Zarządzanie, specjalność Finanse i Rachunkowość, na której to uczelni ukończyła również podyplomowe studia z zakresu zarządzania finansami. Ukończyła program managerski na Uniwersytecie Kalifornijskim. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas pracy w międzynarodowych korporacjach z branż: budowlanej, zarządzania nieruchomościami, motoryzacyjnej oraz marketingu i reklamy na stanowiskach związanych z finansami, początkowo jako Controller Finansowy a następnie Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu. Posiada wiedzę z zakresu finansów, controllingu, księgowości (w tym standardów MSR/MSSF oraz transfer pricing), podatków, prawa korporacyjnego, jak również narzędzi informatycznych wspomagających analizy i raporting. Beata Żaczek rozpoczynała karierę w spółce Hydrobudowa-6 S.A.(grupa Bilfinger Berger). Od 2009 r. związana z Grupą Pekabex najpierw jako Członek Rady Nadzorczej a później jako dyrektor finansowy/ członek zarządu/ CFO w Grupie Pekabex. Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A. od 2015 r.

Tomasz Seremet

Członek Zarządu Pekabex S.A.,
Członek Zarządu Pekabex Bet S.A.
Członek Zarządu Pekabex Pref S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, ukończył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na kierunku budownictwo, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Ponadto posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jak również certyfikat Chartered Engineer of Engineers Ireland CEng MIEI. Tomasz Seremet rozpoczynał karierę jako asystent projektanta w Biurze Projektowym Pekabex S.A. w latach 1999-2000. W latach 2000-2005 pracował w Biurze Inżynierskim Projekta Sp. z o.o. (należącym do holenderskiej grupy Bartels Engineering BV). Od 2010 r. związany z Grupą Pekabex.

Christophe Carion

Prezes Zarządu CNP Sp. z o.o.
Członek Zarządu Pekabex Pref S.A.

Absolwent De Nayer Instituut (Belgia). W 2000 r. ukończył studia z tytułem magistra inżyniera budownictwa (Master of Science Building Engineering). Rozpoczynał karierę jako inżynier projektu w Ergon NV z siedzibą w Belgii w latach 2000-2008. W spółce Ergon Sp. z o.o. w latach 2002-2005 pracował jako wsparcie działu projektowego, a w latach 2005-2007 pełnił funkcję dyrektora produkcji. W Grupie Pekabex jest odpowiedzialny za produkcję oraz inwestycje.

Leszek Legat

Członek Zarządu Kokoszki Prefabrykacja S.A.
Dyrektor Działu Realizacji Oddział Gdańsk

Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Technologia i Organizacja w Budownictwie. Podczas studiów i jako absolwent zdobywał doświadczenie w branży budowlanej w Szwecji.
W latach 2006-2009 pracował w Dziale Zakupów firmy NCC, gdzie odpowiadał za projekty związane z konstrukcjami żelbetowymi i stalowymi. W sierpniu 2009 roku rozpoczął współpracę z firmą Pekabex, tworząc Oddział Gdańsk, a następnie pozyskując kontrakty na rynku skandynawskim. Obecnie odpowiada za sprzedaż i realizację obiektów na tym obszarze geograficznym; sprzedaż Grupy Pekabex na rynku szwedzkim w 2017 roku przekroczyła 30%.

Andrzej Marczak

Członek Zarządu Kokoszki Prefabrykacja S.A.
Dyrektor Zakładu Gdańsk

Ukończył Technikum Budowlane w Szczecinie o kierunku prefabrykacja budowlana, a następnie studia magisterskie na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Szczecińskiej w 1987 roku i studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej na kierunku Zarządzanie w Budownictwie. Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń.W latach 1991 – 1996 był kierownikiem zakładu prefabrykacji budowlanej w Szczecińskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE S.A. Od 1996 – do 2015 pracował w Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym „SCANBET” Spółka z o.o. jako Dyrektor Zakładu Prefabrykacji i Wiceprezes Zarządu Spółki. W latach 2014-2017 był Członkiem Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Od 2015 roku w Pekabex S.A. pełni funkcję Dyrektora Zakładu Prefabrykacji w Gdańsku i Członka Zarządu KOKOSZKI PREFABRYKACJA S.A.Prywatnie jest mężem, ojcem dwojga dzieci i od niedawna dziadkiem.

Anna Jaroszuk 

Członek Zarządu Pekabex Bet S.A.

Jest absolwentką Politechniki Lubelskiej, w 2005 roku ukończyła studia na wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Kierunek Budownictwo, w zakresie technologii i organizacji budownictwa. Ukończyła studia podyplomowe: na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu „Zarządzanie Projektami” (2010-2011) oraz na Wyższej Szkole Bankowej „Psychologię Zarządzania” (2013/2014). W 2006 roku rozpoczęła pracę zawodową w firmie Ergon Poland sp. z o.o. jako Asystent Kierownika Projektu, a następnie od 2007 jako Kierownik Projektu. Od 2008 r. w strukturach Grupy Pekabex jako Kierownik Działu Realizacji, a następnie Dyrektor Działu Realizacji i Dyrektor Operacyjny. Wśród największych realizowanych przez Annę Jaroszuk projektów znalazły się: Stadion Narodowy, gdzie Pekabex był głównym wykonawcą prefabrykatów: trybun oraz prefabrykowanej konstrukcji nośnej stadionu i płyty boiska, oraz Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku – gdzie firma odpowiadała za utworzenie prefabrykowanej obudowy tunelu.

Edward Więcek

Członek Zarządu Pekabex Development Sp. z o.o.

W 2001 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej Wydziale Inżynierii Lądowej, a w 2004 roku program Executive MBA na tej samej uczelni. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń. Z rynkiem nieruchomości związany od 1996 roku, od pracy w firmie Wacetob. Następnie pracował w dziale projektowym JW. Construction, a w latach 2000-2003 dla saudyjskiego producenta konstrukcji stalowych firmy Zamil Steel. Od 2003 roku pracował w branży maszynowej dla fińskiego producenta Tecwill OY. W kolejnych latach skoncentrował się na zarządzaniu projektami mieszkaniowymi, hotelowymi i komercyjnymi – dla Wojskowego TBS Kwatera (2004-2006), Coteba (2006-2007), Hill International (2007-2014) oraz Skanska Residential (2014-2018), gdzie od 2015 sprawował funkcję członka zarządu. W Grupie Pekabex odpowiada za działania developerskie.

Piotr Witkowski

Członek Zarządu Pekabex Development Sp. z o.o.

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, na obu uczelniach uzyskując tytuł magistra. Karierę zawodową rozpoczynał w funduszu Sovereign Capital gdzie jako project manager, następnie associate director, a finalnie członek zarządu, prowadził projekty restrukturyzacyjne i uczestniczył w zarządzaniu spółkami portfelowymi funduszu. Z grupą Pekabex związany od roku 2007 pełniąc funkcje doradcze, dyrektora działu prawnego, a obecnie dyrektora ds. rozwoju, odpowiedzialnego między innymi za transakcje fuzji i przejęć. W ramach zarządu Pekabex Development odpowiada za strukturyzowanie transakcji deweloperskich i asset management.

Detlef Dressel

Prezes Organu Zarządzającego przejętej przez Pekabex S.A. z dniem 28 grudnia 2020 roku spółki FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH. Funkcję Prezesa pełni od założenia FTO, czyli od roku 2001 roku. Spółka FTO zlokalizowana jest w Marktzeuln (Bawaria) i prowadzi działalność polegającą na produkowaniu prefabrykatów wykorzystywanych są do budowy hal produkcyjnych i magazynowych, budynków mieszkalnych i handlowych oraz prefabrykowanych elementów mostowych. Usługi powiązane świadczone przez firmę to logistyka i montaż.
W Grupie Pekabex od 28 grudnia 2020 roku.

 • Piotr Taracha – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

  Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1993 ukończył studia na kierunku prawo, zdobywając tytuł magistra prawa. W 2001 roku ukończył Program MBA na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Wykładał w Katedrze Prawa Cywilnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przewodniczący Rady Nadzorczej w AUTO-EURO S.A., Sekretarz RN w PEPEES S.A., Wiceprzewodniczący RN w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Lublin” Sp. z o.o., Przewodniczący RN w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego „Bronisław” Sp. z o.o. W latach 1998-2002 pełnił obowiązki Dyrektora Okręgu Poczty w Lublinie w PPUP Poczta Polska. Od 2003 roku Pan Piotr Taracha pełni funkcję Prezesa Zarządu Intrograf Lublin S.A. Członek Rady Nadzorczej spełnia ustawowe kryteria niezależności.

  Piotr Cyburt – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

  Absolwent  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1980 ukończył studia, zdobywając tytuł Magistra Nauk Ekonomicznych. W roku 1987 uzyskał tytuł Doktora Nauk Ekonomicznych w Instytucie Gospodarki Narodowej, stypendysta m. in. Georgetown University, Harvard University i pracownik naukowy  Instytutu Gospodarki Narodowej. Wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz finansowaniu rynku nieruchomości zdobywał w największych instytucjach finansowych na rynku polskim. W latach 1995-1998 Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju. Od 1992 do 1995 roku pracował na kierowniczych stanowiskach w PBK SA, w tym od 1994 r. jako Członek jego Zarządu i Dyrektor Banku. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego, w tym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie Prezes Zarządu mBanku Hipotecznego, kierujący nim od 1999 roku, kiedy to rozpoczął funkcjonowanie pierwszy w powojennej Polsce specjalistyczny bank hipoteczny RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny, BRE Bank Hipoteczny obecnie mBank Hipoteczny SA. Jest Członkiem Rady Związku Banków Polskich . Od 2002 jest również członkiem Rady Nadzorczej Hochtief Polska SA, a od 2004 jest również członkiem Rady Nadzorczej BRE Locum / obecnie Archicom Polska S.Ab/ . Pan Piotr Cyburt pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki od kwietnia 2016 roku. Członek Rady Nadzorczej spełnia ustawowe kryteria niezależności.

  Maciej Grabski – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

  Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Był inwestorem i współtwórcą portalu internetowego Wirtualna Polska. Pan Maciej Grabski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od marca 2007 roku. Od 2010 r. Pan Maciej Grabski realizuje inwestycję „Olivia Business Centre”  –  miejsce  działalności wielu polskich i międzynarodowych firm  o ugruntowanej pozycji rynkowej i cenionej reputacji.

  Stefan Grabski – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

  Ukończył Studia na Politechnice Gdańskiej (Wydział Budownictwa Ogólnego), uzyskując w 1974 roku tytuł inżyniera-konstruktora. W 1967 roku zdobył zawód technologa urządzeń okrętowych w Szkole Pomaturalnej „Conradinum” i rozpoczął pracę zawodową jako technik w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych w Gdańsku. Do roku 1980 pracował w firmie Instal w Gdańsku, ostatnio jako Kierownik Zespołu Budów prowadząc samodzielnie przez kilka lat tzw. Grupę Rozruchową, zajmującą się rozruchem instalacji technologicznych w obiektach przemysłowych w północnej Polsce. Od 1989 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą AutoEuro Stefan Grabski, m.in. wynajmując własne obiekty, zajmując się doradztwem technicznym, prowadząc myjnie samochodowe. W 1998 roku został wybrany do Rady Miasta Gdańska, pełniąc następnie w niej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady i jednocześnie Przewodniczącego Komisji Doraźnej ds. Handlu, Rzemiosła i Usług. W kadencji 2006-2010 w Radzie Miasta Gdańska pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ponadto od 2002 roku pełni funkcje w organach nadzorczych oraz zarządzających spółek prawa handlowego, m.in. od 2004 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej „Centrum Nowoczesnych Technologii” Spółki Akcyjnej.

  Ryszard Klimczyk – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

  Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji, na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra prawa. W 2005 roku ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Rozpoczynał karierę jako asystent polityczny sekretarza stanu w Gabinecie Politycznym Ministra Sprawiedliwości w latach 1998-1999. W latach 1999-2008 pracował jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński s.c. w Sopocie. Od czerwca 2005 roku Pan Ryszard Klimczyk prowadzi własną praktykę radcowską – Kancelarię Radcy Prawnego Ryszard Klimczyk. W latach 2002-2006 był radnym Miasta Gdańska, w okresie od 2006-2008 był m.in. członkiem rady nadzorczej spółki Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, w latach 2007-2008 – spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a w latach 2015-2017 – członkiem Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. w Warszawie. Od 2002 roku, poza praktyką radcowską, pełni także funkcje w organach nadzorczych oraz zarządzających innych spółek prawa handlowego. Pan Ryszard Hubert Klimczyk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od sierpnia 2010 roku.

  Lesław Kula – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

  Mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Po ukończeniu studiów pracował jako sekretarz naukowy Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, publicysta i redaktor w Instytucie Wydawniczym NOVUM oraz  dyrektor w Instytucie Wydawniczym SONOR, a następnie jako dyrektor i redaktor naczelny Wydawnictwa POLONIA. Pracował na innych stanowiskach kierowniczych, m. in;. jako prezes Zarządu POLARTIS S.A. oraz EMIASTA. PL .S.A.  Piastował rożne funkcje w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, publicznych i prywatnych. Od 2002 związany m.in. jako wykładowca z WSZECHNICĄ POLSKĄ Szkołą Wyższą w Warszawie, od 2003 roku pełni również funkcję członka Senatu Uczelni. Współpracował z Wojewodą Warszawskim m. in. jako likwidator w WFTS POLLENA PP, w latach 1994-2007 syndyk oraz nadzorca sądowy w Warszawskim Sądzie Gospodarczym, między 2000-2008 współpracował z Ministerstwem Skarbu Państwa w zakresie promocji i prywatyzacji spółek Skarbu Państwa. Były wieloletni prezes Zarządu  VARENA GROUP sp. z o.o. zajmującą się doradztwem oraz kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Brał  udział w Studium Doradców Przedsiębiorstw Zadłużonych organizowanym przez Development Law Institute Rzym-Londyn. Członek Rady Nadzorczej spółki od lipca 2019 roku. Spełnia kryterium niezależności. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.

1920 300 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ