Strategia

Strategia

MISJA

Wierzymy, że prefabrykacja jest technologią przyszłości w budownictwie.

WIZJA

Chcemy być Top 5 w Europie, by tworząc nowe trendy budować ekologiczne, efektywne i piękne obiekty.

CELE

budowanie wartości Grupy i umacnianie wiodącej pozycji na rynku prefabrykatów żelbetowych i sprężonych poprzez rozwój organiczny, akwizycje, rozwój sprzedaży zagranicznej, a także dalsze doskonalenie oferty produktowej i usług jej towarzyszących:

 • bycie partnerem dla Klienta głównie poprzez oferowanie rozwiązań dopasowanych do wizji i oczekiwań Klienta,
 • dostarczanie nowoczesnych technologii i kompleksowych rozwiązań konstrukcyjnych obiektów niestandardowych.

STRATEGIA

 • Wzrost gospodarczy, poprawa sytuacji w branży budowlanej, oraz rosnące znaczenie technologii prefabrykowanej będzie zwiększać popyt na produkty Grupy. W związku z powyższym Grupa rozważa kontynuację zapoczątkowanych działań konsolidacyjnych (w 2012 Grupa nabyła zakład w Bielsku-Białej) i dalsze przejęcia zakładów prefabrykacji, co może pozwolić na skokowe zwiększenie mocy produkcyjnych, zwiększenie udziału w rynku, a w konsekwencji na umocnienie wiodącej pozycji w sektorze w Polsce. W opinii Zarządu, w wyniku przejęć Grupa jest w stanie zwiększyć efektywność wykorzystując posiadane know-how w zakresie zarządzania, jak również synergie kosztowe (przede wszystkim związane z kosztami administracji, logistyki, kosztów zakupu surowców i materiałów), a także poprzez zwiększenie swojej siły przetargową wobec jej zleceniodawców.

 • Obecnie Grupa realizuje sprzedaż prefabrykatów na rynku skandynawskim (głównie Norwegia i Szwecja) i niemieckim. Pekabex zamierza zwiększać sprzedaż na tych rynkach oferując coraz bardziej zaawansowane i kompleksowe rozwiązania w zakresie konstrukcji prefabrykowanych. Grupa zamierza także kontynuować działalność związaną z usługami produkcyjnymi w Niemczech. Ewentualny rozwój i zwiększenie przychodów z tego segmentu będzie związane ze stopniowym pozyskiwaniem nowych klientów (wzrost organiczny).

 • Odbiorcy coraz bardziej doceniają rozwiązania nowatorskie i kompleksowe obejmujące jednocześnie doradztwo w zakresie technologii prefabrykowanej, jak i projektowanie, produkcję, transport oraz montaż prefabrykatów, a także kompleksowe realizowanie obiektów. Grupa zamierza rozwijać rozwiązania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Chce także nadal rozwijać kompetencje działu projektowego, dzięki czemu będzie umacniać swoją przewagę konkurencyjną oferując bardziej złożone technologicznie produkty i rozwiązania technologiczne przy jednoczesnym doskonaleniu know-how w zakresie produkcji powtarzalnych, standaryzowanych elementów.

 • Grupa dąży do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej przede wszystkim poprzez wdrożenie systemów monitorowania procesów wewnętrznych w tym procesów projektowania, produkcji i realizacji kontraktów z wykorzystaniem takich narzędzi jak systemy raportowania oraz controlingu. Celem jest wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, ułatwiających przepływ informacji i zwiększających wydajność (np. produkcyjną), jak również możliwości wykorzystania posiadanych informacji do lepszego dopasowania swoich produktów i usług do potrzeb rynku.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU

Pekabex, jako lider branży prefabrykatów w Polsce, z ponad 50-letnią tradycją i ponad 2 tysiącami pracowników, wpływa na różne aspekty życia gospodarczego i społecznego. Pozostając świadomymi tego faktu, nieustannie pracujemy nad społeczną odpowiedzialnością biznesu i adresujemy działania do zidentyfikowanych grup interesariuszy. Są nimi: pracownicy, klienci, dostawcy, podwykonawcy, społeczności lokalne (wokół fabryk i placów budowy), udziałowcy i inwestorzy giełdowi, banki, media, środowiska szkolne i naukowe – uczniowie i studenci, wykładowcy, naukowcy, związki zawodowe.

NASZE WARTOŚCI

„Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, doskonalenie i otwarta komunikacja to fundamenty istnienia i rozwoju Firmy, które dla nas mają kluczowe znaczenie.  Dzięki obowiązującym wartościom i zasadom etycznym możemy osiągać sukcesy: dobrze współpracować, szanować odmienność, angażować się w kolejne wyzwania i być dobrym partnerem biznesowym. W celu wzmocnienia pozytywnych postaw w Pekabeksie przyjmujemy Kodeks Etyki, który ma być drogowskazem w podejmowanych przez nas decyzjach. Wierzę, że nasze wartości nas wyróżniają.”

Robert Jędrzejowski
Prezes Zarządu

Do pobrania: Kodeks Etyki

2000 1363 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ