Zaproszenie do zgłoszenia chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zaproszenie do zgłoszenia chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., zwanej dalej „Pekabex” zaprasza do zgłaszania przez firmy audytorskie chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonania pakietu usług na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex obejmujących:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A., zwanej dalej „Pekabex” zaprasza do zgłaszania przez firmy audytorskie chęci uczestnictwa w postępowaniu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do wykonania pakietu usług na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex obejmujących:

 1. Przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie raportu z przeglądu skróconego, śródrocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.;
 2. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Pekabex za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 3. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Centrum Nowoczesnej prefabrykacji sp. z o.o. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 4. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Bet S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 5. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Kokoszki Prefabrykacja S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 6. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Pref S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 7. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Pekabex Pref S.A. Oddział w Dreźnie za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 8. Zbadanie i sporządzenie sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Pekabex Inwestycje II S.A. za okresy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. i od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 9. Zweryfikowanie poprawności kalkulacji wskaźników zaprezentowanych w świadectwie zgodności sporządzanym zgodnie z umową kredytu zawartą pomiędzy Pekabex Inwestycje II S.A. a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2019 r.

Do postępowania w sprawie wyboru firmy audytorskiej zostaną dopuszczone wszystkie firmy audytorskie, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, które w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie zgłoszą chęć uczestnictwa w tym postępowaniu, pod warunkiem, że dopuszczenie danej firmy audytorskiej do postępowania nie będzie naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej a dnia 16.04.2014 nr. 537/2014 lub w/w ustawy, oraz, że firma audytorska i kluczowy biegły rewident przedłożą Pekabex pisemne oświadczenie wskazujące, czy:

 1. spełnione zostały wymogi niezależności, o której mowa w art. 69–73 w/w ustawy;
 2. istnieją zagrożenia dla ich niezależności oraz zabezpieczenia zastosowane w celu ich zminimalizowania;
 3. dysponują kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania;
 4. osoba wyznaczona jako kluczowy biegły rewident posiada uprawnienia do przeprowadzania badań ustawowych w państwie Unii Europejskiej, w którym wymagane jest badanie, w tym, że została wpisana do odpowiednich rejestrów biegłych rewidentów, prowadzonych w państwie Unii Europejskiej wymagającym badania;

zawierające klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. w formie elektronicznej na adres sekretariat@pekabex.pl. Firmom audytorskim, dopuszczonym do udziału w postępowaniu zostanie udostępniona w tej samej formie dokumentacja przetargowa.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ