Odpowiedzialność dostawców

Odpowiedzialność dostawców

Grupa posiada wiarygodne grono dostawców kluczowych surowców i materiałów do produkcji prefabrykatów, w tym w szczególności stali, cementu oraz kruszywa.

Struktura dostawców Grupy jest rozproszona, dzięki czemu Grupa nie jest uzależniona od jednego bądź kilku podmiotów. Grupa kupuje w oparciu o umowy o współpracy zawarte ze stałymi dostawcami w zakresie kluczowego asortymentu i usług (cement, stal, kruszywa, sklejka, akcesoria, chemia, usługi transportowe). Umowy ramowe uwzględniają terminy płatności, warunki skonta i wysokość kredytów kupieckich, jednakże nie stanowią zobowiązania; materiały, surowce oraz usługi są dostarczane na podstawie bieżących zamówień.

Grupa Pekabex posiada scentralizowany Dział Zakupów, który ma biuro w centrali w Poznaniu. Zakupy dokonywane są zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przy użyciu nowoczesnych narzędzi, m.in. platformy zakupowej Login Trade, przyśpieszającej i usprawniającej komunikację z dostawcami.

Najbardziej pracochłonna jest organizacja dostaw do Działu Utrzymania Ruchu. Zakupy specjalistycznych maszyn, urządzeń części zamiennych wymagają wiedzy technicznej, znajomości branży oraz często są to zakupy pilne. Charakteryzują się ogromną różnorodnością zakupywanych materiałów. Do grupy zakupów pracochłonnych zaliczyć możemy zakup kruszyw, żwirów i piasków. Wymagają one oddzielnych warunków zakupu dla poszczególnych zakładów. Bardziej skomplikowanym procesem zakupowym charakteryzują się także zakupy zagraniczne.

Najmniej pracochłonna jest realizacja zamówień na dostawy wody, chemii (dodatków do betonu), drewna, sklejki, elementów łącznych, paliw, stali sprężonej etc. Zakupy te są powtarzalne i przez to łatwiejsze w realizacji.

W Dziale Zakupów poszczególni kupcy są odpowiedzialni za określone kategorie zakupowe, np. stal, kruszywa, izolacje termiczne, narzędzia itd.

W Grupie Pekabex proces klasyfikowania dostawców jest przeprowadzany zgodnie z normą ISO 9001:2015. W przypadku kluczowych procesów Grupa współpracuje jedynie z podmiotami, które zostały przez nią umieszczone na liście kwalifikowanych dostawców. Wniosek o wpisanie na tę listę ma postać kwestionariusza, który wypełnia kandydat na dostawcę. Kwestionariusz jest weryfikowany przez Dział Zakupów oraz przez Dział Kontroli Jakości. W przypadku strategicznych materiałów używanych do produkcji ich jakość jest dodatkowo weryfikowana przez akredytowane laboratoria przed wpisaniem dostawcy na listę kwalifikowanych dostawców. Grupa dokonuje również okresowej weryfikacji dostawców zgodnie z normą ISO 9001:2018. Weryfikacja ma za zadanie nie tylko analizę jakości dostarczanych produktów, ale i budowanie dobrych relacji w całym łańcuchu dostaw poprzez ciągłe doskonalenie procesu zakupowego.

Realizacja dostaw do kontrahentów to bardzo istotny element łańcucha dostaw. Transport na budowy jest realizowany przez zewnętrzne podmioty, z którymi Pekabex pozostaje w stałej współpracy. W zależności od lokalizacji prowadzonej inwestycji, dostawy realizowane są drogą lądową, morską lub z wykorzystaniem obu form transportu. W transporcie lądowym Grupa korzysta m.in. ze standardowych naczep, potocznie zwanych firankami, przeznaczonych dla elementów, których gabaryty mieszczą się w skrajni tego typu zestawu: 13,6 m długości, 2,45 m szerokości, 2,6 m wysokości. Równie często Grupa korzysta z platform, charakteryzujących się podobną ładownością w kontekście wymiarów i wagi; widoczną różnicą jest brak plandeki, co umożliwia załadunek elementów szerszych niż 2,45 m. Kolejne typy naczep, z których korzysta Grupa, należy zaliczyć do taboru specjalistycznego, gdyż umożliwiają one przewóz elementów o skrajnych parametrach: masie sięgającej 100 ton, wysokości przekraczającej 4 metry czy długości całkowitej powyżej 40 metrów. Do tego typu taboru zaliczane są m.in. Inloadery oraz naczepy typu Nachlaufer.

Szczególnego planowania wymaga transport ponadnormatywny, który stanowi ok. 50% wszystkich realizowanych dostaw. Transport taki odbywa się między godziną 22:00 a 06:00 rano i wymaga odpowiednich zezwoleń. Realizacja dostaw elementów ponadnormatywnych często oznacza konieczność zmian w infrastrukturze, np. usunięcia znaków drogowych czy poszerzenia konkretnych odcinków drogi.

prócz surowców i materiałów, Pekabex kupuje na rynku wiele usług, w tym usługi podwykonawcze związane z realizowanymi kontraktami. W szczególności segment działalności, w którym Grupa realizuje kontrakty w formule generalnego wykonawstwa – Realizacja kontraktów – usługi budowlane, opiera się o sieć podwykonawców.

Realizacja kontraktów w formie generalnego wykonawstwa oznacza przede wszystkim koordynację pracy szeregu podwykonawców i dostawców. Niezbędna w tym procesie jest skuteczna kontrola wszystkich procesów przez inżynierów i menedżerów zatrudnionych w Dziale Generalnego Wykonawstwa, którzy umiejętnie zarządzają zasobami i dostosowują je do aktualnych potrzeb. Jest to niezbędne, dla terminowości realizacji kontraktów i zachowania efektywności kosztowej. Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga skutecznej selekcji kooperantów oraz ich bieżącego monitorowania, ale także przekazywania informacji zwrotnej oraz szkolenia osób pracujących w ramach realizacji zleconych kontraktów. Podwykonawcy współpracujący z Pekabex są weryfikowani nie tylko pod kątem zgodności jakości usług ze standardami Grupy, a także pod kątem przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa w zakresie zatrudniania cudzoziemców. W Grupie Pekabex funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty o normę ISO 45001:2018, którym są objęci pracownicy, a także osoby, które nie mają takiego statusu, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez Grupę. Łańcuch dostaw realizacji inwestycji w formie generalnego wykonawstwa obejmuje oprócz podwykonawców na budowach również dostawców zaopatrujący w materiały i surowce oraz zapewniający wybrane usługi specjalistyczne.

1280 720 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ