Etyka

Etyka

Zarząd Pekabex S.A. przykłada szczególną wagę do tego, by spółki należące do Grupy Kapitałowej, ich pracownicy i współpracownicy działali w sposób etyczny, tak w relacjach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Każdy pracownik lub współpracownik, który dostrzeże nieetyczne praktyki, może poinformować o nich swojego przełożonego lub Zarząd. Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane indywidualnie i są podstawą do podjęcia działań prewencyjnych i naprawczych.

Kodeks Etyki to dokument, w którym zostały zawarte fundamentalne wartości, którymi powinni się kierować pracownicy Grupy Pekabex. Szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, doskonalenie i otwarta komunikacja zostały zdefiniowane jako wartości o kluczowym znaczeniu dla organizacji oraz podstawa istnienia i rozwoju Grupy. Zarząd Grupy Pekabex jest przekonany, że dzięki przyjętym zasadom w postaci Kodeksu Etycznego, zostaną wzmocnione takie postawy, jak dobra współpraca, szacunek dla odmienności, zaangażowanie w nowe wyzwania i bycie dobrym partnerem biznesowym. Nad respektowaniem zapisów Kodeksu Etyki czuwa Komisja Etyki, której głównym zadaniem jest monitorowanie zgodności etyki zawodowej z zapisami Kodeksu. Komisja rozpatruje domniemane przypadki łamania zasad Kodeksu z zachowaniem należytej poufności. Każdy z pracowników, który posiada informacje dotyczące potencjalnego łamania zasad Kodeksu Etyki, ma prawo i obowiązek poinformowania o tym fakcie Komisji Etyki.

Wdrożone wartości i Kodeks Etyki stały się podstawą do opracowania Dobrych Praktyk w działach produkcyjnych wszystkich fabryk. To 10 zasad, opierających się o wartości, przełożonych na konkretne zachowania, które obowiązują wszystkich pracowników.

1920 430 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ