Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

W zakładach produkcyjnych i na budowach bezpieczeństwo zapewnia nasz własny 8-osobowy zespół BHP, jak również współpracujący inspektorzy zewnętrzni. Profesjonalizacja zespołów montażystów na budowach, zapewniony im sprzęt, szkolenia oraz przeprowadzane pracownikom dwa razy w roku spotkania w ramach kampanii BHP, pozwalają zapewnić bezpieczeństwo znacząco większe niż na tradycyjnych budowach.

Grupa organizuje szkolenia wstępne i coroczne szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej organizowane oraz szkolenia tematyczne, szkolenia w ramach kampanii bezpieczeństwa prowadzonych w Grupie, instruktaże w sytuacji zakupu nowego wyposażenia oraz spotkania z załogą w ramach „Minuty dla bezpieczeństwa”. Służba BHP raz w roku organizuje „Miesiąc bezpieczeństwa”, w ramach którego podejmowane są działania mające na celu zwiększenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń i czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, a także poprawę warunków pracy.

Place budowy prowadzone przez Pekabex są jednymi z najbezpieczniejszych w Polsce, m.in. dlatego, że technologia prefabrykacji wymaga zaangażowania małych zespołów montażowych. Ekipy są ponadto bardzo dobrze wyposażone i gruntownie przeszkolone w zakresie bezpiecznego montażu. Grupa podnosi świadomość wszystkich uczestników realizowanych inwestycji (podobnie jak pracowników zakładów produkcyjnych) w zakresie bezpieczeństwa pracy poprzez:

 • szkolenia wprowadzające na teren budowy/zakładu produkcyjnego,
 • regularne szkolenia w dziedzinie BHP i PPOŻ (wstępne, okresowe),
 • praktyczne ćwiczenia z ewakuacji,
 • szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 • regularne spotkania pracowników i kierownictwa w ramach „Minuty dla bezpieczeństwa”,
 • codzienne odprawy przed rozpoczęciem prac,
 • tematyczne kampanie bezpieczeństwa (np. prace w wykopach, prace na wysokości, prace z substancjami chemicznymi).

W celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy stosowana jest zasada połączonych sił, na którą składają się zaangażowanie pracowników, aktywność osób nadzorujących pracę oraz determinacja Zarządu, który wyznacza cele strategiczne w tym obszarze i rozlicza ich realizację. Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa mają:

 • opracowane metody bezpiecznej pracy, zwłaszcza w obszarach zwiększonego ryzyka,
 • codzienne kontrole stanowisk pracy, cotygodniowe audyty BHP i comiesięczne przeglądy warunków pracy,
 • odpowiednie dobrane pod względem wielkości charakteryzujących dane zagrożenie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • atestowany i sprawny technicznie sprzęt roboczy/narzędzia,
 • tablica informacyjna poświęcona tematyce bezpieczeństwa oraz tablica wypadkowości,
 • lustra bezpieczeństwa,
 • wymagane przepisami prawa znaki informacyjne, ostrzegawcze, nakazu/zakazu oraz piktogramy na maszynach

W 2020 roku w Grupie Pekabex wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oparty o normę ISO 45001:2018. Zostali nim objęci pracownicy spółek Grupy, a także osoby, które nie mają takiego statusu, ale których praca lub miejsce pracy jest kontrolowane przez Grupę. Wdrożony system obejmuje m.in.: identyfikacje zagrożeń, badanie przyczyn wypadków, a także sytuacje awaryjne, wymagania prawne oraz zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców.

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pandemii COVID-19

W zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 Grupa wdrożyła procedury wymagane przepisami prawa i wypełniła zalecenia organów administracji państwowej. Wśród środków zapobiegawczych zastosowanych przez Grupę należy wymienić:

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników na temat ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na zakażenie SARS-CoV-2 w pracy,
 • zastosowanie środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zakładów pracy Grupy tj.: zapewnienie dystansu fizycznego, pracy zdalnej tam gdzie było to możliwe, ograniczenia kontaktów bezpośrednich z osobami spoza zakładu pracy, restrykcyjnego przestrzegania zasad higieny w miejscu pracy, zastosowanie odpowiednich zasad dezynfekcji,
 • zapewnienie środków ochrony indywidualnej i dostosowanej odzieży roboczej,
 • montaż dozowników ze środkami do dezynfekcji rąk na terenie zakładów pracy oraz placów budowy, na których przebywają pracownicy Grupy,
 • dodatkową dezynfekcję powierzchni wspólnych – klamek, drzwi, mebli w jadalniach,
 • decyzję o wyłączeniu klimatyzacji, która mogłaby stać się potencjalnym źródłem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, we wszystkich firmowych budynkach,
 • decyzję o zaprojektowaniu i wykonaniu, przy współudziale start-up ReBuild, zautomatyzowanej linii do szycia maseczek ochronnych a następnie ich dystrybucja wśród pracowników.
1280 720 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ