ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PEKABEX

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PEKABEX

29 czerwca 2021r. w Centrum Konferencyjnym West Gate przy Al. Jerozolimskich 92 w Warszawie odbyło się jedno z najważniejszych spotkań w roku – obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pekabex S.A.

 

Jest to nasz naczelny organ, jako spółki akcyjnej, który stanowi o najistotniejszych sprawach dotyczących działalności i podczas którego przedstawiamy naszym Akcjonariuszom najważniejsze sprawozdania i propozycje uchwał.

Tegoroczne obrady przyniosły m.in. decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję (w 2020 roku: 0,16 zł na akcję). Pełen porządek obrad wyglądał następująco:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
 10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.
 12. Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki.
 13. Zmiana statutu Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ