Jednym z najważniejszych działań w zakresie B+R są autorskie rozwiązania

Jednym z najważniejszych działań w zakresie B+R są autorskie rozwiązania

Posiadanie wydzielonego zespołu specjalistów z inżynierskim doświadczeniem z obszaru prefabrykacji oraz wiedzą naukową i umiejętnościami badawczymi stanowi swego rodzaju novum w polskim budownictwie, które choć dynamicznie ewoluujące, musi mierzyć się z prawdziwą opinią o wciąż znaczącym dystansie technologicznym do krajów wysoko rozwiniętych. Ponadto rosnące ceny usług i materiałów budowlanych oraz troska o środowisko naturalne, a także wysokie oczekiwania klienckie stają się dodatkowymi katalizatorami innowacyjnych działań rozwojowych.
Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w Nr. 5/2022 „Builder Science”

dr inż. Mateusz Surma, Projektant R&D Grupa Pekabex

Jako Grupa Pekabex skracamy ten dystans. W 2017 r. otrzymaliśmy dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju i Finansów w ramach programu POIR 2014-2020 na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Celem było zapoczątkowanie budowy struktury i otwarcie wewnętrznych działań B+R. Działania jednostki B+R realizowane w Grupie Pekabex można sklasyfikować w kilku obszarach.

Po pierwsze, chodzi o weryfikację parametrów materiałowych i konstrukcyjnych wdrażanych produktów, poświadczoną odpowiednimi świadectwami niezależnych jednostek. W celu zapewnienia najwyższych wymogów bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania obiektów, z prefabrykatów wykonuje się szereg prób, weryfikujących założenia wstępne, przed wdrożeniem do produkcji ciągłej lub w reakcji na zaistniałą sytuację w produkcji, montażu i użytkowaniu. Należy tu wskazać analizy numeryczne, a także testy empiryczne.

Po drugie, dążymy do automatyzacji produkcji i wdrażamy zaawansowane metody obliczeniowe, które pozwalają optymalizować oraz rozwijać posiadane już prefabrykaty betonowe, a także asortyment stalowych łączników do kształtowania ich połączeń. Tak rozwijane know-how umożliwia oferowanie na krajowym i zagranicznym rynku nie tylko wydzielonych elementów konstrukcyjnych, ale systemowych obiektów prefabrykowanych np. hal o konstrukcji szkieletowej oraz modułowych obiektów wielo- i jednorodzinnych o konstrukcji płytowej. Prace nad komponentami tych systemów zawierają także aspekt prośrodowiskowy tj. redukcję gabarytów elementów, zmniejszenie zużycia cementu portlandzkiego poprzez stosowanie niższych jego klas, próby częściowego zastąpienia stali zbrojeniowej materiałami na bazie zbrojonych kompozytów FRP, redukcję zużycia stali konstrukcyjnej w autorskich, ściśle dopasowanych do systemu łącznikach słupowych, markach, uciągleniach prętów. Działania R&D na drodze do maksymalnej efektywności rozwiązań wymaga stosowania w fazie projektowo-badawczej i wdrożeniowej elementów nowoczesnych technik projektowania tj. DFA (ang. design for assembly), DFM (ang. design for manufactoring), czy design thinking w celu ograniczenia pracochłonności działów projektowego, produkcyjnego czy montażu.

Ostatnim obszarem, o którym chciałbym wspomnieć są autorskie rozwiązania.  O potrzebie i uznaniu tego typu działań świadczy chociażby uzyskanie grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2021 r. Prace badawczo-rozwojowe dotyczą opracowania innowacyjnego prefabrykowanego modułu łazienkowego, wraz z technologią jego produkcji, przeznaczonego do budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz części administracyjno-biurowych obiektów przemysłowych. Moduły łazienkowe będą stanowić uzupełnienie asortymentu elementów konstrukcyjnych Pekabex we wspomnianych obszarach oraz wniosą szereg zalet i korzyści dla odbiorców, jak m.in. skrócenie czasu inwestycji. W projekcie powstaje nowa wiedza: dedykowana lekka mieszanka z betonu, samonośna konstrukcja modułu oraz nowa technologia produkcji.

2560 2134 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ