2018 ROKIEM REKORDÓW GRUPY PEKABEX: WYNIKI ROCZNE

2018 ROKIEM REKORDÓW GRUPY PEKABEX: WYNIKI ROCZNE

Pekabex wypracowywał w 2018 roku znakomite wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Pekabex wyniosła 51,2 mln zł i była wyższa o ponad 98% w porównaniu do 2017 r. (25,8 mln zł). Wypracowany skonsolidowany poziom zysku z działalności operacyjnej wyniósł niemal 67,5 mln i wzrósł o ok. 93%, a zysk na poziomie EBITDA osiągnął 81,9 mln zł, o 71% więcej niż w poprzednim roku.

W 2018 roku GK Pekabex osiągnęła:

 • rekordowy wzrost zysku netto o 98,2%
 • rekordowy wzrost zysku z działalności operacyjnej o 92,9%
 • rekordowy wzrost EBITDA o 71,0% do poziomu 81,9 mln zł
 • rekordowy poziom gotówki na koniec roku 95,2 mln zł
 • wzrost o 4,2% produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (produkcja na poziomie 181,7 tys. m3 w porównaniu z 174,4 tys. m3 w ubiegłym roku)
 • sprzedaż 100% mieszkań I fazy projektu Osiedla Jasielska, realizowanego w technologii budownictwa modułowego (jasielska.pl)

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex S.A., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za 2018 rok oraz porównywalne dane za 2017 rok (w tysiącach złotych).

20182017
Przychody ze sprzedaży886 344623 334
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży164 199115 694
EBITDA81 90347 908
Zysk (strata) z działalności operacyjnej67 47334 972
Zysk (strata) netto51 20925 836
Produkcja (m3)181 688174 432

LIST PREZESA PEKABEX S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu całego Zarządu Grupy Pekabex mam przyjemność przedstawić Państwu jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. za rok 2018.

Miniony rok to przede wszystkim rekordowe zyski Grupy. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 67 473 tys. zł, co w porównaniu do zysku osiągniętego w 2017 roku stanowi wzrost o 92,9%. Wynik EBITDA wyniósł 81 903 tys. zł i jest wyższy od osiągniętego w 2017 roku o 71%. Wynik netto Grupy za rok 2018 wyniósł 51 209 tys. zł i w stosunku do 25 836 tys. zł w 2017 roku wzrósł o 98,2%. Również stan gotówki na koniec roku osiągnął poziom rekordowy – 95 234 tys. zł.

Zrealizowany zysk Grupy za 2018 rok został osiągnięty dzięki właściwym decyzjom inwestycyjnym podjętym kilka lat temu. Akwizycje, modernizacja i automatyzacja zakładów w powiązaniu ze sprzyjającą koniunkturą przyniosły efekt w postaci rekordowego wyniku Grupy. Istotny wpływ na wzrost produkcji miał również znaczny popyt na rynku budowlanym, co przy określonej podaży wprost przełożyło się na osiągane marże. W połączeniu z atrakcyjnością konstrukcji prefabrykowanych, m.in. w kontekście niedoborów siły roboczej, przyczyniło się to do zwiększenia skali działalności Grupy.

Konsekwentnie realizujemy również naszą strategię automatyzacji, zarówno poprzez modernizację istniejących procesów produkcyjnych, jak również poprzez inwestycje w całkowicie zautomatyzowane linie technologiczne. W 2018 roku Zarząd Pekabex podjął strategiczną decyzję dotyczącą zakupu w pełni zautomatyzowanej linii do produkcji ścian i płyt filigranowych, która zostanie zamontowana w zakładzie budowanym przez Grupę na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przewidujemy, że produkcja w nowym zakładzie ruszy z końcem roku 2019. Oczekujemy, że w zakresie wspomnianych produktów Pekabex będzie liderem kosztowym.

Rok 2018 jest również dość symboliczny w zakresie wejścia Grupy na polski rynek mieszkaniowy. W ciągu 9 miesięcy wybudowaliśmy I etap pilotażowego Osiedla JA_SIELSKA w technologii modułowej. Wszystkie mieszkania z tego etapu sprzedały się błyskawicznie. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę dla II etapu projektu, w ramach którego zostaną wybudowane kolejne 4 budynki mieszkalne.

W 2018 roku Grupa zrealizowała wiele nietypowych i przełomowych projektów, takich jak zaprojektowanie, produkcja i montaż konstrukcji prefabrykowanych dwóch budynków fabryki baterii samochodowych dla LG o łącznej powierzchni zabudowy ponad 57 tys. m2, gdzie zostały wbudowane słupy o masie 70 ton, czy dostawa niestandardowych elementów z zabezpieczeniami chemoodpornymi dla Huty Bolesław.

Kolejnym segmentem, w którym Grupa umocniła swoją pozycję, jest rynek realizacji obiektów halowych. Grupa Pekabex pracowała dla największych deweloperów logistycznych działających w Polsce, m.in. dla Grupy Panattoni i Prologis. Udowodniliśmy w ten sposób, że potrafimy łączyć wysoką jakość wykonania, krótki czas realizacji oraz atrakcyjną ofertę cenową.

Pod koniec 2018 roku zaobserwowaliśmy niestety znaczące pogorszenie koniunktury, przekładające się także na 2019 rok, co w naszej opinii będzie oznaczało kontynuację turbulencji na rynku budowlanym. Uważamy jednak, że główne założenia stojące za naszą strategią nie uległy zmianie, a w szczególności obserwowany długoterminowy trend związany z coraz trudniejszą dostępnością siły roboczej, który wymusza na firmach budowlanych i inwestorach korzystanie z innowacyjnych rozwiązań z zakresu budownictwa modułowego. Wierzymy, że Pekabex posiada zasoby ludzkie oraz finansowe, które pozwolą na bezpieczne przejście przez ten okres. Dodatkowym atutem będzie dywersyfikacja produktowa i geograficzna realizowanych przez nas projektów.

Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim naszym Pracownikom i Menadżerom, których ciężka praca i pomysły stoją za sukcesami i rozwojem Grupy Pekabex. Dziękujemy także naszym Klientom, Inwestorom i Zamawiającym, którzy kierują swoje zainteresowanie ku innowacyjnym technologiom budowlanym i motywują nas do dalszego wysiłku. Zapraszam Państwa do lektury raportu.

Z wyrazami szacunku,

Robert Jędrzejowski

Prezes Zarządu

O Pekabex

Grupa Pekabex jest liderem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w  projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji budynków i obiektów przemysłowych  w  oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych. Produkcja realizowana jest w czterech fabrykach zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie
(k. Warszawy) oraz Bielsku Białej. Grupa działa na rynku polskim i za granicą od 46 lat, tworzy miejsca pracy dla 2.000 osób, w tym wysoko wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, dzięki czemu jest w stanie dostarczyć nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. Obecnie łączne roczne moce produkcyjne Grupy Pekabex wynoszą około 140 tys. m3 elementów strukturalnych oraz 60 tys. m3 płyt. W lipcu 2015 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Grupy Pekabex jest osiągnięcie pozycji znaczącego gracza  na rynku europejskim.

 

Więcej informacji udziela:

Beata Żaczek

Wiceprezes Zarządu / CFO

beata.zaczek@pekabex.pl

 

RAPORTY OKRESOWE

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ