Akademia Pekabex

Akademia Pekabex

Prefabrykacja oznacza dla nas nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość.

W naszej strukturze działa Centrum Badań i Rozwoju Pekabex, pracujące nad tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Działalność badawcza, rozwojowa i edukacyjna oznacza dalsze zacieśnienie współpracy z polskimi uczelniami i szkołami zawodowymi, sponsorowanie i udział w konferencjach naukowych, a także wkład naszych pracowników w artykuły do prasy branżowej i specjalistycznej.

Powadzimy szeroko rozwiniętą politykę szkoleniową. Mamy świadomość, że Pekabex to zespół ludzi, którzy tworzą wielkie rzeczy, dlatego warto w nich inwestować. Jesteśmy z nich dumni i staramy się, aby każdy dzień był nowym wyzwaniem i satysfakcją. Wierzymy, że firmę tworzą ludzie, którzy w niej pracują. Wiemy jak ważny jest rozwój, dlatego zapewniamy szeroki pakiet kursów oraz szkoleń.

CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PEKABEX

Spółka Pekabex BET S.A. otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”.

Otrzymane dofinansowanie pozwoliło na utworzenie wyodrębnionej organizacyjnie jednostki oraz nabycie infrastruktury, materiałów i usług niezbędnych do powstania i funkcjonowania Centrum B+R. Realizacja projektu przekłada się bezpośrednio na wdrożenie opracowywanych w CBR innowacji produktowych (konstrukcje prefabrykowane) i procesowych (proces produkcji prefabrykatów), które wykorzystane są między innymi w budownictwie mieszkaniowym. Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest wspieranie badań naukowych, rozwoju nowych technologii oraz podnoszenie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw.

 

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI I SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Współpracujemy ze wszystkimi polskimi uczelniami technicznymi. Mamy podpisane 4 oficjalne umowy o współpracy z Politechnikami: Poznańską, Śląską, Wrocławską i Krakowską oraz Szkołami Budowlanymi w Poznaniu i Gdańsku.

W ramach współpracy:
– przyjmujemy wizyty studyjne w zakładach prefabrykacji,
– uczestniczymy w wykładach i warsztatach na terenie uczelni i szkół, a także tworzymy klasy patronackie,
– organizujemy konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz wspieramy merytorycznie procesy pisania prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
– przyjmujemy stażystów i praktykantów, także z zagranicy,
– wspieramy konferencje studenckie i uczelniane targi pracy.

 

KONFERENCJE NAUKOWE

Pekabex od lat włącza się w nurt edukacyjno-naukowy i badawczo-rozwojowy poprzez udział ekspertów w konferencjach naukowych oraz sponsorowanie takich wydarzeń jak: „Awarie Budowlane” w Krynicy, doroczna Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krynicy, „Konferencje Zegrzyńskie” Stowarzyszenia Producentów Betonów w „Konstrukcje Żelbetowe” prof. Starosolskiego, IAESTE Case Week, WeKOMBinuj Most, konferencje BalCon, Budmika, Nowoczesne Hale, Garaże i Parkingi Podziemne oraz wiele innych.

 

PUBLIKACJE

Stała współpraca z czasopismami branżowymi pozwala na ciągłe dzielenie się ze środowiskiem budowlanym naszymi doświadczeniami praktycznymi. Wśród autorów są pracownicy uczestniczący w pracach Centrum Badań i Rozwoju, piszących prace dyplomowe, a nawet doktorskie. Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu projektowania, produkcji, transportu i montażu prefabrykatów, jak również wszelkie inne procesy, w których nasi specjaliści biorą udział.

SZKOŁA PROJEKTANTÓW PKX

To spotkania i warsztaty branżowe, które oferujemy tak młodym osobom zainteresowanym projektowaniem, jak i specjalistom chcącym rozszerzyć swoją wiedzę o zaawansowane informacje o nowoczesnych rozwiązaniach prefabrykacji.

Poziom podstawowy dedykowany jest studentom uczestniczącym w wykładach prowadzonych przez naszych specjalistów na uczelniach technicznych na terenie całego kraju, w wizytach studyjnych w zakładach prefabrykacji, a także piszącym prace dyplomowe w oparciu o technologię prefabrykacji. Do zgłaszania zapytań zachęcamy pod adresem marketing@pekabex.pl.

Poziom zaawansowany pozwala naszym pracownikom na zdobycie doświadczenia praktycznego oraz uprawnień projektowych. Pekabex to firma budowlana z największą liczbą projektantów w Polsce. Możliwość nauki pod okiem doświadczonych mentorów jest jedną z największych wartości w rozwoju zawodowym, jak podkreślają zwłaszcza początkujący konstruktorzy. Chętnych do dołączenia do naszego zespołu zapraszamy do zapoznania z ofertą pracy na stronie www.pekabex.pl/kariera.

Uczestnicy konferencji i seminariów specjalistycznych, w ramach których główni projektanci Pekabex dzielą się wiedzą na najwyższym poziomie. Dodatkowo oferujemy poparcie wykładów teoretycznych również doświadczeniami podczas wizyt w zakładach prefabrykacji. W razie zainteresowania prosimy o zgłoszenia na adres marketing@pekabex.pl.

 

KURSY I SZKOLENIA

BETONIARZ-ZBROJARZ

Osoby pracujące w Pekabex na stanowisku betoniarz-zbrojarz charakteryzuje sumienność oraz staranność. Profesja ta wymaga zdecydowanie zdolności pracy w grupie, ponieważ betoniarze i zbrojarze współpracują na produkcji z wieloma innymi fachowcami.

Nasi pracownicy podkreślają, że jest to zawód przyszłości, który wciąż będzie potrzebny ze względu na dynamiczny rozwój sektora budowlanego. Są zadowoleni ze swoich zarobków, które wzrastają wraz z nabywanym doświadczeniem i stażem pracy. Pracownicy szczególnie cenią sobie współpracę z innymi zatrudnionymi u nas specjalistami oraz udział w projektach budowlanych prowadzonych w kraju i na terenie Europy.

O prowadzonym w firmie programie szkoleniowym opowiada Pan Andrzej Marczak, Dyrektor Zakładu Pekabex w Gdańsku: „Po trzech latach pracy oferujemy pracownikom przystąpienie do kursu kończącego się egzaminem na czeladnika, a po kolejnych trzech – kursu i egzaminu mistrzowskiego w zawodzie betoniarz-zbrojarz. Tytuł mistrza jest ukoronowaniem kariery w tym zawodzie”. Zatrudnionym u nas osobom umożliwiamy odbycie szeregu finansowanych kursów, m.in. na obsługę wózka widłowego czy suwnicy. Program jest wdrażany i opłacany przez naszą firmę.

 

MONTER

Dział Montażu Pekabex tworzą zgrane zespoły składające się z 5-6 specjalistów pracujących na budowach. Monterzy są istotnym ogniwem procesu budowlanego, gdyż to oni łączą wyprodukowane przez nas elementy w konstrukcyjną całość i są świadkami finalnego efektu pracy całego przedsiębiorstwa.

Zatrudnienie na stanowisku montera w Pekabex daje pewność stabilnych zarobków i pracę w ambitnych, młodych zespołach. Na początku pracy – z doświadczonymi fachowcami, od których można się wiele nauczyć, a później wraz ze wzrostem doświadczenia i stażu – można dalej przekazywać swoją wiedzę młodszym kolegom.

Firma Pekabex bierze udział w prestiżowych kontraktach międzynarodowych, dlatego też nasi pracownicy mają możliwość wyjazdu za granicę.

Jak mówi Pan Grzegorz Dużyński, Dyrektor Działu Montażu: „Szkolenia nowych pracowników przebiegają u nas bardzo sprawnie ze względu na program wdrożeń. Polega on na tym, że doświadczeni i najlepsi monterzy dostają pod swoje skrzydła nowo zatrudnione osoby. Dzięki temu młodsi pracownicy mogą liczyć na specjalistyczną pomoc na każdym etapie wdrożenia. Takie podejście pozwala na szybkie i efektywne przeszkolenie zadowalające członków programu”.

Zatrudnienie w zawodzie monter oferujemy również osobom o innych wyuczonych zawodach. Dzięki Akademii Pekabex takie osoby mają szansę nauki i pracy w odpowiedzialnym i satysfakcjonującym rzemiośle.

JĘZYKI OBCE

Aby podnosić kompetencje pracowników w firmie prowadzimy m.in. kursy językowe z angielskiego, szwedzkiego oraz niemieckiego.

SZKOLENIA BHP

Polityka bezpieczeństwa dotyczy wszystkich Pracowników Pekabex: tak nowo zatrudnianych, jak i współpracujących z nami od lat, którzy są chętni do doszkalania się, zwłaszcza w zakresie pracy z nowoczesnym sprzętem. Członkowie zespołu BHP obecni są na co dzień w fabrykach i na placach budów, dbając o odzież roboczą i wyposażenie stanowiskowe.

W czerwcu organizujemy tzw. „Kampanie bezpieczeństwa” . Dotyczą m.in. bezpiecznego użytkowania sprzętu i transportu wewnątrzzakładowego, z uwzględnieniem składowania i zabezpieczania prefabrykatów. W każdej z prowadzonych kampanii uczestniczy ok. 550 pracowników ze wszystkich czterech oddziałów firmy Pekabex, wraz z osobami z nadzoru. Kampanie bezpieczeństwa obejmują także pracowników oddelegowanych do pracy za granicą, jak i pracowników świadczących pracę na budowach z działów montażu i generalnego wykonawstwa.

1920 1068 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ