Current reports

Current reports

2022 Year

1/2022
Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2021 r.
2/2022
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
3/2022
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
4/2022
Automatyzacja w Grupie Pekabex
5/2022
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
6/2022
Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobami zarządczymi
6/2022 – załącznik 1
Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobami zarządczymi – załącznik 1
7/2022
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
8/2022
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
8/2022 – załącznik 1
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 1
8/2022 – załącznik 2
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 2
8/2022 – załącznik 3
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 3
8/2022 – załącznik 4
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 4
9/2022
Raport miesięczny wielkości produkcji w styczniu 2022 r.
10/2022
Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
11/2022
Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
12/2022
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
13/2022
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu

Archive

2021 Year
1/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2020 roku
2/2021
Zawarcie umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
3/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
4/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
5/2021
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
5/2021 – załącznik 1
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 1
6/2021
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
6/2021/K
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku – korekta
7/2021
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
7/2021 – Załącznik 1
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki – Załącznik 1
8/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
1/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2020 roku
2/2021
Zawarcie umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
3/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
4/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
5/2021
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
5/2021 – załącznik 1
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 1
6/2021
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
6/2021/K
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku – korekta
7/2021
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
7/2021 – Załącznik 1
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki – Załącznik 1
8/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
9/2021
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej
9/2021 – załącznik
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej – załącznik
10/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w styczniu 2021 roku
11/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
12/2021
Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej IRS
13/2021
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
14/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
15/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w Februarym 2021 roku
16/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
17/2021
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
18/2021
Powołanie Zarządu na nową kadencję
18/2021 – Załącznik
Powołanie Zarządu na nową kadencję – Załącznik
19/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
20/2021
Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
21/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
22/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
23/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
24/2021
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
25/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2021 roku
26/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
27/2021
Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
28/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
29/2021
Informacja o aktualizacji Programu Emisji Obligacji
30/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
31/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
32/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w kwietniu 2021 roku
33/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
34/2021
Realizacja znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
35/2021
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
36/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
37/2021
Informacja o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii B
38/2021
Informacja o warunkowym przydziale obligacji serii B
39/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
40/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
41/2021
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
41/2021 – zał 1
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
41/2021 – zał 2
Projekty uchwał
41/2021 – zał 3
Załącznik do projektu uchwały do pkt. 12 porządku obrad
41/2021 – zał 4
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika
41/2021 K
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. – korekta adresu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
41/2021 K – zał 1
Skorygowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
42/2021
Odstąpienie od znaczącej umowy zawartej ze spółką zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
43/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2021 r.
44/2021
Rejestracja w depozycie i wprowadzenie do obrotu w ASO obligacji serii B
45/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
46/2021
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
47/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
48/2021
Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii B na Catalyst
49/2021
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
49 2021 – zał 1
Treść uchwał podjętych
49 2021 – zał 2
Tekst jednolity polityki wynagrodzeń
50/2021
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
51/2021
Informacja o wypłacie dywidendy
52/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
53/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2021 r.
54/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex S.A.
55/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
56/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
57/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji
kontraktu
58/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex
S.A
59/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2021 r.
60/2021
Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
61/2021
Spełnienie się warunku wejścia w życie Umowy
62/2021
Szacunkowe przychody, wynik netto i EBITDA Grupy Pekabex za II kwartał 2021 r.
63/2021
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta
64/2021
Raport miesięczny o wielkości produkcji w sierpniu 2021 r.
65/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex S.A.
66/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
67/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2021 r.
68/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
69/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
70/2021
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną
71/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
72/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2021 r.
73/2021
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
74/2021
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
75/2021
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
76/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
77/2021
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
78/2021
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
79/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex S.A.
80/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex S.A.
81/2021
Raport miesięczny wielkości produkcji w listopadzie 2021 r.
82/2021
Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą zarządczą
82/2021 – załącznik 1
Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą zarządczą – załącznik 1
83/21
Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
84/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
85/2021
Rozwiązanie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
86/2021
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
2020 Year
1/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2019 roku
2/2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
3/2020
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
4/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w styczniu 2020 roku
5/2020
Zbycie akcji emitenta przez osobę zarządczą
5/2020 zał. 1
Zbycie akcji emitenta przez osobę zarządczą – zał. 1
5/2020 zał. 2
Zbycie akcji emitenta przez osobę zarządczą – zał. 2
6/2020
Rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia
7/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w Februarym 2020 roku
8/2020
Informacja dotycząca wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pandemii choroby COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta
9/2020
Informacja dotycząca wpływu koronawirusa SARS-CoV-2 oraz pandemii choroby COVID-19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta
10/2020
Wznowienie pracy zakładu produkcyjnego Grupy Kapitałowej Emitenta
11/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2020 roku
12/2020
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
13/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
14/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
15/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w kwietniu 2020 roku
16/2020
Informacja o zmianie progu istotności
17/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
18/2020
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
19 2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.
19 2020 – zał. 1
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
19 2020 – zał. 2
Projekty uchwał na ZWZ
19 2020 – zał. 3
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
19 2020 – zał. 4
załącznik do projektu uchwały do pkt. 11 porządku obrad
20/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2020 roku
21/2020
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
22/2020
Zbycie akcji emitenta przez osobę zarządczą
22/2020 – zał. 1
Zbycie akcji emitenta przez osobę zarządczą – zał. 1
23 2020
Zmiana wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
24/2020
Powzięcie informacji o najkorzystniejszej ofercie
25/2020
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
26/2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
26/2020 – zał. 1
Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
26/2020 – zał. 2
Projekty uchwał na ZWZ
26/2020 – zał. 3
załącznik do projektu uchwały do pkt. 11 porządku obrad
26/2020 – zał. 4
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
27/2020
Powzięcie informacji o najkorzystniejszej ofercie
28/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
29/2020
Powzięcie informacji o unieważnieniu przetargu
30/2020
Zawarcie umowy inwestycyjnej
31/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2020 roku
32/2020
Kolejny etap rozmów w sprawie potencjalnego przejęcia
33/2020
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
34/2020
Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
35/2020
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 21 lipca 2020 r.
36/2020
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 21 lipca 2020 r.
37/2020
Informacja o wypłacie dywidendy
38/2020
Powołanie nowego Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w dniu 21 lipca 2020 r.
35/2020 K
Korekta raportu bieżącego nr 35/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.
39/2020
Powzięcie informacji o ofercie z najniższą ceną
40/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
41/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2020 roku
42/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
43/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
44/2020
Powzięcie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
45/2020
Dopuszczenie papierów wartościowych emitenta do obrotu
46/2020
Data rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu
47/2020
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
48/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
49/2020
Zawarcie umowy ramowej odnawialnego limitu kredytowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
50/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
51/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2020 roku
52/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
53/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
54/2020
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
55/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
56/2020
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
57/2020
Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy
58/2020
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
59 2020
Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
60/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2020 roku
61/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2020 roku
62/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
63/2020
Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
64/2020
Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny i umowy ramowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
65/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
66/2020
Raport miesięczny wielkości produkcji w listopadzie 2020 roku
67/2020
Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.
68/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
69/2020
Zawarcie umowy inwestycyjnej
70/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
71/2020
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
72/2020
Zawarcie przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. umowy zakupu udziałów
73/2020
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
73/2020 – załącznik
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik
74/2020
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
74/2020 – załącznik
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik
75/2020
Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
75/2020 – załącznik
Nabycie akcji emitenta przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze – załącznik
76/2020
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
76/2020 – załącznik 1
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 1
76/2020 – załącznik 2
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 2
76/2020 – załącznik 3
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 3
76/2020 – załącznik 4
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej – załącznik 4
77/2020
Ziszczenie się warunku z umowy zakupu udziałów
78/2020
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
2019 Year
1/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w grudniu 2018 roku
2/2019
Terminy publikacji raportów okresowych
3/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
4/2019
Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
5/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w styczniu 2019 roku
6/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w Februarym 2019 roku
8/2019
Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny, aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej oraz aneksu do umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych przez spółki zależne od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
9/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2019 roku
10/2019
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Emitenta
11/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
12/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w kwietniu 2019 roku
13/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
14/2019
Zamówienie pn. „Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem zamiennego projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego dla zadania: Budowa nowego Schroniska dla zwierząt przy ul. Kobylepole w Poznaniu” – wybór oferty
15 2019
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
16/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
17/2019
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.
18/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2019 roku
19/2019
Zgłoszenie kandydatury na Członka Rady Nadzorczej
19/2019 zał. 1
Oświadczenie kandydata
19/2019 zał. 2
CV Lesław Kula
21/2019
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
22/2019
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Poznańskiej Korporacji
Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
23/2019
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r.
24/2019
Informacja o wypłacie dywidendy
25/2019
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
26/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
27/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2019 roku
28/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
29/2019
Zawarcie transakcji zamiany stopy procentowej (IRS)
30/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej
Pekabex S.A.
31/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
32/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
33/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2019 roku
34/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
35/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
36/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
37/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
38/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
39/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2019 roku
40/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
41/2019
Nabycie akcji emitenta przez osobę zarządczą
41/2019 załącznik
Zawiadomienie
42/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
43/2019
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki
44/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
45/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
46/2019
Nabycie akcji emitenta przez osobę zarządczą
46/2019 załącznik
Zawiadomienie
47/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
48/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2019 roku
48/2019/K
Korekta raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 7 października 2019 r.
49/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
50/2019
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
51/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
52/2019
Zawarcie aneksów do umowy limitu kredytowego wielocelowego oraz umowy kredytu inwestycyjnego przez spółki zależne od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
53/2019
Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy
54/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2019 roku
55/2019
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
56/2019
Raport miesięczny wielkości produkcji w listopadzie 2019 roku
57/2019
Podjęcie rozmów w sprawie współpracy
58/2019
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
2018 Year
9/2018
Podpisanie listu intencyjnego dot. zakupu nieruchomości na terenie PSSE
10/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
11_2018
Raport miesięczny dot. wielkości produkcji w Februarym 2018 roku
12_2018
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Pekabex
13_2018
Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
14/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2018 roku
15/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
16/2018
Zawarcie umowy o kredyt nieodnawialny przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
17/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
18/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
19/2018
Powołanie Zarządu na nową kadencję
20/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
21/2018
Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy
22/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w kwietniu 2018 roku
23/2018
Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
24/2018
Planowane ustanowienie Programu Emisji Obligacji
25/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
26/2018
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej PEKABEX S.A.
27/2018
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
28/2018
Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.
29/2018
Ustanowienie Programu Emisji Obligacji Spółki
30/2018
Rozstrzygnięcie przetargu dot. zakupu nieruchomości na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
31/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2018 roku
32/2018
Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.
33/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
34/2018
Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw będących w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.
35/2018
Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw będących w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.
36/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
37/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
38/2018
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 20 czerwca 2018 r.
39/2018
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.
zał. nr 1 do raportu 39/2018
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 20 czerwca 2018 r.
zał nr 2 do raportu 39/2018
Treść projektów uchwał, które nie zostały podjęte przez ZWZ w dniu 20 czerwca 2018 r.
40/2018
Informacja o wypłacie dywidendy
41/2018
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2018 roku
zał. nr 1 do raportu 41/2018
Życiorys Pana Marcina Szpaka
42/2018
Informacja o emisji obligacji serii A – podsumowanie
43/2018
Zawiadomienie o niespełnieniu się warunku wejścia w życie znaczącej umowy
44/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2018 roku
45/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
46/2018
Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
47/2018
Zawarcie zobowiązującej umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
48/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w lipcu 2018 roku
49/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
50/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
51/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
52/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w sierpniu 2018 roku
53/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji znaczącej umowy
54/2018
Przejecie placu budowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.
55/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
56/2018
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta
57/2018
Informacja o wprowadzeniu do obrotu i pierwszym dniu notowań obligacji serii A
58/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji we wrześniu 2018 roku
59/2018
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki
60/2018
Zawarcie transakcji zabezpieczającej przed ryzykiem kursowym przy realizacji
znaczącej umowy
61/2018
Spełnienie się warunku wejścia w życie znaczącej umowy
62/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
63/2018
Raport miesięczny wielkości produkcji w październiku 2018 roku
64/2018
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta – zakup linii technologicznej do nowego zakładu
65/2018
Zawiadomienie o realizacji II etapu inwestycji
2017 Year
2016 Year
2015 Year
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information from certain services through your browser, usually in the form of cookies. You can change your privacy preferences here. It is worth noting that blocking certain types of cookies may affect your experience on our website.

This website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. More information HERE