Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 08.03.2021 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż do Umowy szczegółowo opisanej w ww. raporcie został zawarty aneks na podstawie, którego została podwyższona wartość wynagrodzenia o kwotę stanowiącą 1% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) tytułem realizacji robót dodatkowych oraz uzgodniły zakończenie realizacji przedmiotu umowy do 15 czerwca 2022 roku.
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość zmiany do umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information from certain services through your browser, usually in the form of cookies. You can change your privacy preferences here. It is worth noting that blocking certain types of cookies may affect your experience on our website.

This website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. More information HERE