Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) złożyła Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej („Zamawiający”) oświadczenie o odstąpieniu od umowy z Zamawiającym, której przedmiotem była budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą na działkach znajdujących się w Rawie Mazowieckiej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 5 maja 2021 r. Konieczność odstąpienia od umowy wynika z faktu nieprzekazania przez Zamawiającego gwarancji zapłaty, zgodnie z żądaniem Spółki doręczonym Zamawiającemu.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information from certain services through your browser, usually in the form of cookies. You can change your privacy preferences here. It is worth noting that blocking certain types of cookies may affect your experience on our website.

This website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. More information HERE