Investor Relations

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 08.03.2021 Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż do Umowy szczegółowo opisanej w ww. raporcie został zawarty aneks na…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Amendment of a significant contract concluded by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

With reference to current report no. 16/2021 dated 08/03/2021, the Management Board of Poznańska Korporacja Budowlanej Pekabex S.A. ("Issuer") informs that to the Agreement described in detail in the aforementioned…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Change of the date of publication of periodic reports

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Issuer") informs that the date of publishing the annual report and the consolidated annual report for 2021 has changed in relation…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Failure to conclude the contracts with WSSE Invest Park

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Issuer") informs that the Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. ("Company") didn’t conclude the contracts for the investments referred to in…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Conclusion of a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex BET S.A. (“the Company”) received information today about the conclusion of an…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Conclusion of a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer’s subsidiary – Pekabex BET S.A. (“the Company”) received information today about the conclusion of an…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Odstąpienie od znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Bet S.A. („Spółka”) złożyła Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Rawie Mazowieckiej („Zamawiający”)…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Withdrawal from a significant contract by a subsidiary of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

The Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. ("Issuer") informs that today the Issuer's subsidiary - Pekabex Bet S.A. ("Company") submitted to Rawa-Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa with its registered seat…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

Informacja dotycząca wpływu sytuacji w Ukrainie na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu nr 15/2022 oraz w ramach jego uzupełnienia informuje, że 102 pracowników pochodzenia ukraińskiego, którzy opuścili miejsca pracy w polskich…

WIĘCEJ
150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information from certain services through your browser, usually in the form of cookies. You can change your privacy preferences here. It is worth noting that blocking certain types of cookies may affect your experience on our website.

This website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. More information HERE