Produkujemy belki dachowe żelbetowe i sprężone – dźwigary dachowe o znacznych rozpiętościach przekraczających 50 m, płatwie, podciągi, rygle. Elementy mogą być wyposażone w akcesoria stalowe.

Belki typu I to elementy o stałej wysokości, w których przekrój składa się z półki dolnej, środnika oraz półki górnej.

Belki typu IV to elementy dwuteowe o zmiennej wysokości przekroju

Belki typu IVO to elementy dwuteowe o zmiennej wysokości przekroju

Belki typu IW są to elementy o stałej wysokości, w których przekrój składa się z półki dolnej, środnika oraz półki górnej.

Belki typu IT to elementy o zmiennej wysokości, ze stałym 2,5 % spadkiem w jednym kierunku o rozpiętościach od 10m do 40 m.

Płatwie to elementy nośne konstrukcji dachu, ustawione prostopadle do dźwigarów.