Do pracy inspiruje nas to, co zostało jeszcze do zbudowania dla społeczeństwa, ponieważ sami jesteśmy jego częścią.

To dlatego na każdym etapie naszej pracy uwzględniamy oczekiwania, bezpieczeństwo i wygodę tych, którzy będą ostatecznymi użytkownikami naszych realizacji czyli ludzi.

  • Warto się angażować.
     
    Prezes Zarządu
    Przemysław Borek

Aktualności

W dniu 3 listopada 2016 roku, na terenie Politechniki Krakowskiej odbył się kurs fib Short Course, który był przeznaczony dla głównie dla pracowników polskich uczelni kształcących na kierunkach budownictwo i architektura, a także projektantów konstrukcji.

14 października 2016 roku w Łódzkim Domu Kultury podczas obchodów Wojewódzkiego Święta Budowlanych odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie „Zbudowano w Łódzkiem budowa roku 2015”.

Organizator przetargu - spółka PEKABEX BET S.A. z siedzibą w Poznaniu ogłasza nieograniczony przetarg, którego celem jest wyłonienie wykonawcy, który zawrze z Organizatorem umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej

ZAUFALI NAM