Strefa studenta

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI WYŻSZYMI 

Współpracujemy ze wszystkimi polskimi uczelniami technicznymi. 

W ramach współpracy:
- przyjmujemy wizyty studyjne w zakładach prefabrykacji oraz na prowadzonych budowach,
- uczestniczymy w wykładach i warsztatach na terenie uczelni,
- organizujemy konkursy na najlepsze prace dyplomowe oraz wspieramy merytorycznie procesy pisania prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich,
- przyjmujemy stażystów i praktykantów, także z zagranicy,
- umożliwiamy zdobycie uprawnień projektowych i wykonawczych,
- wspieramy konferencje studenckie i uczelniane targi pracy.

 

Wydarzenia

Spotkaj się z nami na Twojej Uczelni!

 • 7 marca - Politechnika Poznańska - Targi Pracy 
 • 7 marca - Politechnika Gdańska - Inżynierskie Targi Pracy
 • 27 marca - Politechnika Warszawska - Budowlane Targi Pracy
 • 12-13 kwietnia - Politechnika Krakowska - VIII konferencja Euroinżynier
 • 19-20 kwietnia - Politechnika Poznańska - Konferencja Budmika'18
 • 20-23 kwietnia - Politechnika Gdańska - Konferencja BalCon
 • 16-18 maja - Politechnika Gdańska - wyKOMBinuj mOst

 

Konkursy

 

Zapraszamy Studentów Uczelni Technicznych do udziału w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Dyplomową Roku 2018.

Dowiedz się więcej

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu więcej... 

 

Praktyki i Staże

 

Wszystkich Uczniów i Studentów zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie praktyk i staży. Najbliższa edycja będzie trwała od 1 lipca do 30 września 2018 r. CV należy nadsyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 31 maja 2018 r. z dopiskiem: „Praktyka/staż w dziale…..”

 

W zależności od działu, w którym chcielibyście odbyć praktyki/staż, czekają Was różne zadania i obowiązki. Poniżej możecie zapoznać się z charakterystyką poszczególnych obowiązków:

 

Dział Projektowy

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • Kreślenie rysunków elementów żelbetowych i stalowych,
 • Współpraca z innymi biurami projektowymi, fabryką i budową,
 • Przygotowanie zestawień, spisów, dokumentacji projektowej.

 

Dział Realizacji Kontraktów

Dział Realizacji to miejsce, w którym pracują Kierownicy Projektów. Dział odpowiada za koordynację i zarządzanie realizacją projektów – od momentu podpisania umowy, przez przygotowanie dokumentacji wykonawczej, zaplanowanie całości produkcji i podział jej pomiędzy cztery fabryki, wyprodukowanie elementów oraz finalnie montaż konstrukcji na budowie. Staż w Dziale Realizacji stwarza zatem niepowtarzalną okazję do czerpania wiedzy i doświadczenia z praktycznie całego procesu budowlanego oraz od najlepszych specjalistów w branży.

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • wspieranie Kierowników Projektów w poszczególnych działaniach oraz pracy całości działu w zależności od bieżących potrzeb;
 • zgłębienie specyfiki produkcji prefabrykatów, projektowania oraz ich montażu;
 • Zapoznanie się z metodami raportowania postępów prowadzonych prac, przygotowywania harmonogramów, uzgodnień kontraktowych z Klientem, nadzoru nad podwykonawcami w tym ich kontraktowanie oraz koordynacji sił własnych.

 

Dział Sprzedaży

W pierwszym okresie stażu w Dziale Sprzedaży przydzielony opiekun zapozna stażystę ze strukturą firmy i funkcjonującymi procedurami.

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • uczestnictwo w procesie ofertowania (czytanie zapytań ofertowych, określenie oczekiwań klienta, uzupełnienie brakujących danych, stworzenie koncepcji, wykonanie obliczeń, przygotowanie oferty) oraz w negocjacjach handlowych;

Ponadto w ramach stażu student będzie mógł wejść na fabrykę celem poznania technologii produkcji prefabrykatów oraz pojechać na budowę, żeby zaznajomić się z montażem konstrukcji prefabrykowanych.

 

Dział Montażu

Praca w dziale montażu polega na wznoszeniu budowli z prefabrykatów.

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • Codzienne czynne uczestnictwo w pracy ekipy montażowej;
 • Udział w rozwiązywaniu problemów napotykanych podczas realizacji;
 • Dbałość o bezpieczeństwo, terminowość oraz prawidłową jakość prac;

Konstrukcja nasza rośnie niemal w oczach więc schodząc z placu budowy po całym dniu do domu satysfakcja gwarantowana.

 

Laboratorium

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • Wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi normami na wyłączne  polecenie bezpośredniego przełożonego;
 • Wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami, normami i procedurami;
 • Przestrzeganie prawidłowej obsługi, eksploatacji i konserwacji narzędzi pracy;
 • Przygotowanie materiałów oraz stanowiska pracy do badań;
 • Udział w pracach doświadczalno-badawczych Laboratorium;
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Technologii Betonu

 

Dział Generalnego Wykonawstwa

Dział Generalnego Wykonawstwa składa się z wysokiej klasy inżynierów specjalizujących się w sprzedaży i realizacji obiektów "pod klucz". Staż daje niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy technicznej zarówno z zakresu konstrukcji i technologii prefabrykacji, jak i pozostałych robót we wszystkich branżach (architektura, konstrukcja, drogi, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne). Praca w delegacji pod nadzorem Kierownika Projektu/Kierownika Budowy/Kierownika Sprzedaży z możliwością stałego zatrudnienia po odbyciu praktyki dla najlepszych. 

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót;
 • rozliczanie robót w podwykonawstwie i siłach własnych;
 • sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji kontraktowej;
 • udział w procesie oferowania i kosztorysowania;
 • przygotowanie planu zamówień materiałów, urządzeń i innych związanych z budową;
 • wypełnianie obowiązków wynikających z prawidłowej realizacji inwestycji;
 • ścisła współpraca z kierownikiem kontraktu i kierownikiem budowy;
 • wykonywanie innych czynności niezbędnych do realizacji kontraktu.

 

Dział Księgowości

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • archiwizacja dokumentów;
 • pomoc w przygotowywaniu zestawień;
 • przygotowywanie dokumentów do księgowania.

 

Dział Prawny

Do obowiązków osób na stażu należeć będzie:

 • sporządzanie projektów dokumentacji korporacyjnej, pism procesowych, opinii;
 • research prawniczy;
 • przygotowywanie wniosków rejestrowych, do ksiąg wieczystych, rejestru zastawu;
 • opiniowanie umów związanym z procesem budowlanym.

 

Dowiedz się więcej

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o łączeniu studiów i pracy, zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z naszymi pracownikami, którzy z powodzeniem je godzą!
 


 

Współpracujemy z: